Co to znaczy KRLEŽA MIROSLAV słownik. Biografia Ludoviceum. Brał udział wwalkach Iwojny światowej.

Krleža Miroslav co to jest

Czy przydatne?

Definicja Krleža Miroslav

Co to jest KRLEŽA MIROSLAV: poeta chorw. WBudapeszcie studiował na akademii wojskowej Ludoviceum. Brał udział wwalkach Iwojny światowej na froncie wGalicji. Zaangażował się wwydawanie kilku pism lit.: "Plamen" (1919) wespół zA.Cesarcem, "Književna Republika" (1923-27), miesięcznik "Peat" (1939-40). K. wstąpił do Komunistycznej Partii Jugosławii, aktywnie działał wkręgach lit. lewicy, aczkolwiek wDijalektiki antibarbarus (1939) sprzeciwiał się prymitywnie pojmowanej socjalnej roli literatury. Po II wojnie światowej blisko związany był zówczesnymi władzami Jugosławii, między innymi marszałkiem Tito. W1951 r. został dyrektorem wydawnictwa Leksikografski zavod wZagrzebiu. Pełnił również funkcję redaktora naczelnego Encyklopedii Jugosławii. Inicjalna twórczość K. (między innymi dramat Legenda iMaskerata, 1913) wyrastała zducha inspiracji modernistycznych. Zczasem, po opublikowaniu między innymi dramatu Kraljevo (1915), poematu prozą Chorwacka rapsodia (1918), pamfletu Chorwackie kłamstwo literackie (1919), K. stał się gł. przedstawicielem chorw. ekspresjonizmu. Szeroką popularność zyskał po wydaniu cyklu antywojennych nowel Chorwacki bóg Mars (1922) idramatów (między innymi Golgota, 1922). Po podróży do ZSRR (1926) napisał liczne artykuły, eseje. Głębokie przemyślenia na temat kultury, polityki środkowej Europy zawarł wcyklu Glembajevi (1932), na który złożyły się dramaty Bank Glembay LTD (1928), Baronowa Lenbach (1928), Uagoniji; Leda (1931). Wlatach 30. publikował powieści (Powrót Filipa Latinovicza, 1932; Na krawędzi rozumu, 1938; Bankiet wBitwie, t. 1-2, 1938-39), podejmujące zagadnienia egzystencjalne, cykl poet. Ballady Pietrka Kerempuha (1936) - stworzony wdialekcie kajkawskim, nawiązujący do motywów sowizdrzalskich, polemiczne artykuły Mój obraun s njima (1932). Twórczość powojenna to w pierwszej kolejności wspomnienia (Djetinjstvo uAgramu godine 1902-03, 1952), dzienniki (Davni dani, 1956), obszerna powieść Sztandary (t. 1-4, 1967, t. 5, 1976)

Co to jest Krleža Miroslav znaczenie w Słownik bohaterów K .