Co to znaczy FALLACI ORIANA słownik. Biografia cyklu wywiadów zprzywódcami polit. świata itekstów.

Fallaci Oriana co to jest

Czy przydatne?

Definicja Fallaci Oriana

Co to jest FALLACI ORIANA: dziennikarka ipowieściopisarka wł. Zasłynęła jako autorka cyklu wywiadów zprzywódcami polit. świata itekstów zgromadzonych wtomie Wywiad zhistorią (1977). Jako reporterka była obecna na niemal wszystkich frontach wojennych od Wietnamu po Liban. Własne reporterskie doświadczenia opisała wksiążce Insciallah (1990), wktórej obraz ogarniętego wojną Bejrutu posłużył jej za pretekst do ukazania postaw ludzi wobec skrajnych sytuacji. Wielowątkowa powieść, obfitująca wepizody ipostacie, została ustalona poprzez jednego zbohaterów mianem "małej Iliady", ztą różnicą, iż wprzeciwieństwie do heroicznego eposu wojna tu jest przedstawiona zpunktu widzenia jej ofiar: młodych żołnierzy, kobiet idzieci. Do doświadczeń zfrontów nawiązała F. również wpowieści Penelopa na wojnie (1972). Problemowi swobodnego decydowania kobiet omacierzyństwie poświęciła poetka powieść List do nie narodzonego dziecka (1973), wktórej wystąpiła zarówno przeciw instrumentalnemu traktowaniu kobiety, jak ifeministycznemu radykalizmowi. Wątki ze swojego osobistego życia ujawniła wpowieści Człowiek (1979), opowiadającej dzieje związku F. zbojownikiem ogr. demokrację, Panagulisem, zmarłym wtajemniczych okolicznościach

Co to jest Fallaci Oriana znaczenie w Słownik bohaterów F .