Co to znaczy MORE THOMAS słownik. Biografia potomnych za jeden znajwybitniejszych umysłów.

More Thomas co to jest

Czy przydatne?

Definicja More Thomas

Co to jest MORE THOMAS: z angielskiego: humanista imąż stanu, uznany poprzez potomnych za jeden znajwybitniejszych umysłów Odrodzenia; przyjaźnił się z Erazmem zRotterdamu. Prawnik zwykształcenia, pełnił liczne funkcje polit., awansując do rangi kanclerza Henryka VIII. Rzecznik reform zmierzających do poprawy obyczajów kleru iukrócenia samowoli dostojników kościelnych, sprzeciwił się jednak decyzji króla ozerwaniu zpapiestwem ipowołaniu angielskiego Kościoła narodowego (anglikanizm), którego Henryk VIII ogłosił się głową. Za tę niesubordynację został osadzony wTower, anastępnie utracony. Kanonizowano go w1935 r. Na majątek pisarski M. składają się pisma polemiczne, listy, mowy irozprawy, wktórych poruszał aktualne zagadnienia rel., polit. ietyczne. Historyczna biografia Ryszarda III, napisana wwersji z angielskiego: iłac., posłużyła Szekspirowi do powstania Ryszarda III. Najwyższym osiągnięciem lit. M. pozostaje ogłoszona w1516 r. wjęz. z łaciny Utopia. Dzieło, którego celem była krytyka ówczesnego społeczeństwa i projekt racjonalnego ustroju, miało formę podróżniczego opisu. Norweski żeglarz Hytlodeusz opowiada dwóm rozmówcom, M.ijego przyjacielowi, oodkryciu wyspy Utopii. Szczegółowa stosunek żeglarza oorganizacji społ. na wyspie, gdzie wszystko opiera się na wspólnocie dóbr ipracy, stanowi pretekst do nakreślenia obrazu idealnego ustroju, opartego na zasadzie równości isprawiedliwości społ. Poglądy zawarte wutworze pozwalają nazwać M.pierwszym przedstawicielem nowożytnego socjalizmu ikomunizmu utopijnego. Pisana prawdop. pod wpływem Państwa Platona Utopia wpłynęła na poglądy Campanelli ifranc. utopistów XVIII w. Na jęz. pol. Utopię tłumaczył K. Abgarowicz
Co znaczy Marek Aureliusz, Marcus Aurelius Antoninus:
Porównanie rzym., filozof, zwolennik stoicyzmu. Studiował retorykę ifilozofię. Jako cesarz prowadził wojny zplemionami germańskimi isarmackimi. Wsłynnych Rozmyślaniach (około 166-176) zawarł własne rozważania more thomas co znaczy.
Krzyżówka Mahabharata:
Dlaczego licząca 120000 dwuwierszy, co czyni ją najobszerniejszym tekstem wlit. światowej; dzieło kilku generacji, powstające prawdop. od IV w. przed naszą erą do IV w. n.e. Treścią M. jest wojna między more thomas krzyżówka.
Co to jest MacLean Alistair Stuart:
Jak lepiej Brał udział wII wojnie światowej, służył wbrytyjskiej marynarce wojennej. Doświadczenia te wykorzystywał wwojenno-przygodowych powieściach, które zyskały szerokie grono czytelników, między innymi more thomas co to jest.
Słownik Macpherson James:
Kiedy pisarz ihistoryk szkockiego pochodzenia, autor największej wdziejach literatury mistyfikacji. Zzawodu nauczyciel, pierwsze utwory poetyckie pisał wstylu klasycystycznym. W1760 r. wydał inspirowane more thomas słownik.
Czym jest Mansfield Katherine:
Od czego zależy angielskiego: Dzieciństwo spędziła wrodzinnej Nowej Zelandii, którą opuściła dla Anglii wwieku 19 lat. WLondynie studiowała muzykę iliteraturę. Po pierwszym niecelnym małżeństwie poślubiła w1918 r more thomas czym jest.

Co to jest More Thomas znaczenie w Słownik bohaterów M .

  • Dodano:
  • Autor: