Co to znaczy EWANGELIA słownik. Biografia stosunku ojego życiu iziemskiej działalności; 3.

Ewangelia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ewangelia

Co to jest EWANGELIA: wNT ustalenie dla: 1. nauk Jezusa Chrystusa; 2. pisemnej stosunku ojego życiu iziemskiej działalności; 3. całokształtu głoszonej poprzez apostołów zapowiedzi zbawienia ikrólestwa Bożego na ziemi. Przeważnie termin ten stosuje się dla nazwania 4 ksiąg NT, które od imion swoich autorów noszą nazwę: E. wg św. Mateusza, E. św. Marka, E. św. Łukasza iE. św. Jana. Pierwsza zwymienionych zaczyna się od przedstawienia rodowodu Chrystusa izawiera słynne Kazanie na Górze; druga obszernie relacjonuje dzieciństwo Jezusa ikończy się obrazem wniebowstąpienia; trzecia, najstarsza inajkrótsza, rozpoczyna się od chrztu Jezusa ikończy opisem męki izma- rtwychwstania; czwarta wyraźniej niż trzy pierwsze e., zw. synoptycznymi, podkreśla boskość Chrystusa irozpoczyna się wykładem teologii Słowa-Logosu ("najpierw było wyraz"). E., które nie należą do kanonu ksiąg NT, nazywa się apokryficznymi. Powstały one znacząco potem iobfitują wfantastyczne opisy zżycia Jezusa; znane są między innymi E. Tomasza, E.Nikodema, a więc dzieje Piłata, E. arabska. Zobacz apokryf, Biblia

Co to jest Ewangelia znaczenie w Słownik bohaterów E .