Co to znaczy CHESTERTON GILBERT KEITH słownik. Biografia Studiował sztuki piękne wLondynie, zanim.

Chesterton Gilbert Keith co to jest

Czy przydatne?

Definicja Chesterton Gilbert Keith

Co to jest CHESTERTON GILBERT KEITH: z angielskiego: powieściopisarz, pisarz ipublicysta. Studiował sztuki piękne wLondynie, zanim nie pochłonęła go publicystyka ilit. Przeciwnik postępu inowoczesności, krytyk imperializmu, kolonializmu itendencji faszystowskich, na łamach "Daily News" i"Daily Herald" dawał słowo swoim opozycjonistycznym poglądom. Wzbiorach szkiców Obrona (1901), Dwanaście typów (1902) iHeretycy (1905) atakował społ. pesymizm, nihilizm idekadentyzm, przeciwstawiając im weseju Ortodoksja (1908) swoją filozofię, polegającą na afirmacji życia imoralnym optymizmie. Razem zH. Bellokiem głosił utopijną teorię zw. dystrybucjonizmem, wktórej propagował odrzucenie współcz. cywilizacji ipowrót do średniowiecza, odbudowę ustroju opartego na decentralizacji i upowszechnienie drobnej własności wrolnictwie, przemyśle ihandlu. Równocześnie potępił z angielskiego: reformację iopowiedział się za katolicyzmem (w1922 r. przyjął chrzest), co wowym czasie wymagało sporej odwagi. Swój katolicki światopogląd przedstawił wfiloz.-teologicznej rozprawie Wiekuisty człowiek (1925). Do lit. pięknej wszedł zbiorami poetyckimi: Omyłkowy rycerz (1900), Wino, woda iśpiew (1915) i poematami retorycznymi Ballada obiałym koniu (1911) iLepanto (1915). Wwierszach, podobnie jak wżyciu, opiewał uroki beztroskiej egzystencji i zachwycał się pięknem z angielskiego: pejzażu. Wpowieściowym dorobku C. znalazły się: wyszydzający rozwój Napoleon zNotting Hill (1904), Człowiek, który był Czwartkiem (1908), Kula ikrzyż (1909) i Latająca gospoda (1914). Wpamięci potomnych poeta przetrwał raczej jako autor cyklu nowel detektywistycznych oprostodusznym, acz bystrym księdzu Brownie, rozwiązującym skomplikowane zagadki kryminalne: Niewinność ojca Browna (1911), Omądrości ojca Browna (1914), Niedowiarstwo ojca Browna (1926), Tajemnica ojca Browna (1927) iin. Uznaniem cieszyły się również studia biograficzne C.: Święty Franciszek zAsyżu (1923),Charles Dickens (1906), G.B.Shaw (1909), Św. Tomasz zAkwinu (1933)
Co znaczy Cummings Edward Estlin:
Porównanie powieściopisarz idramaturg, podpisujący się jako e.e. cummings. Absolwent Uniwersytetu Harvarda, po ukończeniu edukacji zaczął w1917 r. służbę wamer. korpusie sanitarnym we Francji. Posądzony chesterton gilbert keith co znaczy.
Krzyżówka Canetti Elias:
Dlaczego ieseista, laureat Nagrody Nobla (1981) przyznanej za utwory odznaczające się światopoglądowym bogactwem isiłą wyrazu . Urodził się wżyd. rodzinie, która wzamierzchłych czasach przywędrowała chesterton gilbert keith krzyżówka.
Co to jest Crnjanski Miloš:
Jak lepiej ipoeta. Wczasie Iwojny światowej służył warmii austro-węg., brał udział wdziałaniach na froncie wł. igalicyjskim. Studia zzakresu filozofii ihistorii sztuki odbył wWiedniu, Paryżu iBelgradzie chesterton gilbert keith co to jest.
Słownik Chata Wuja Toma:
Kiedy Beecher Stowe (1811-96) poruszająca problem niewolnictwa Murzynów amer.; pełniła funkcję ideowego oręża Północy wprzygotowaniach do wojny domowej. Tytułowy bohater, stary Murzyn Tom, po wieloletniej chesterton gilbert keith słownik.
Czym jest Cwietajewa Marina Iwanowna:
Od czego zależy Pochodziła zinteligenckiej rodziny, tata był profesorem moskiewskiego uniwersytetu. W1912 r. wyszła za mąż za S. Efrona. W1922 r. wyemigrowała wraz córką Ariadną do Pragi, gdzie przebywał już jej mąż chesterton gilbert keith czym jest.

Co to jest Chesterton Gilbert Keith znaczenie w Słownik bohaterów C .

  • Dodano:
  • Autor: