Kim jest Rej Mikołaj twórczość. Kto to jest jeden z wybitniejszych przedstawicieli polskiego.

Kim był Rej Mikołaj co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Rej Mikołaj

Kim był Rej Mikołaj: 1505-1569 pseud.: Ambroży Korczbok Rożek Pisarz, prozaik, jeden z wybitniejszych przedstawicieli polskiego renesansu. Pierwszy rozpoczął pisać w j. polskim. Pochodził z rodz. szlacheckiej. Do Akademii Krakowskiej uczęszczał rok, później zdobywał wiedzę poprzez samokształcenie. Brał czynny udział w życiu publicznym (poseł na Sejm, zwolennik ograniczenia władzy magnaterii).W latach 50. przeszedł na kalwinizm, publicznie bronił innowierców i zakładał zbory w swoich włościach. Napisał Krótką rozprawę pomiędzy trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem (1543), gdzie z satyrycznym zacięciem krytykował wszystkie stany. Autor między innymi Żywota Józefa (1545), Kupca (1549), Psałterza Dawidowego (1546)– parafrazy biblijnej Księgi Psalmów, Źwierzyńca (1562), Wizerunku własnego żywota człowieka poczciwego (1558), Zwierciadła (1558), a w nim Żywota człowieka poczciwego (trafnej i nie pozbawionej humoru obserwacji ziemiańskiego życia). Rej to artysta o imponującym dorobku – wykorzystywał sporo gatunków literackich, na przykład dialogi, epigramaty, facecje, nie wszystkie z nich unowocześniał, na przykład moralitet, misterium. Stworzył mit polskiej arkadii ziemiańskiej
Definicja Reymont Władysław Stanisław:
Co to jest Rejment Powieściopisarz, nowelista, autor reportaży. Miał zostać krawcem, ale plany ojca nigdy się nie ziściły. Zainteresowanie młodego chłopaka budziły zespoły teatralne i nareszcie przyłączył się rej mikołaj.
Definicja Różewicz Tadeusz:
Co to jest Współczesny pisarz, dramatopisarz, autor opowiadań.w okresie II wojny światowej walczył w oddziałach partyzanckich, uczestniczył w podziemnym życiu literackim. W 1944 wydał zestaw wierszy i opowiadań rej mikołaj.
Definicja Rymkiewicz Jarosław Marek:
Co to jest Współczesny pisarz, eseista, dramaturg, tłumacz,historyk i krytyk literatury. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim, był kierownikiem artystycznym Teatru Ziemi Łódzkiej. Pracował w rej mikołaj.
Definicja Rimbaud Jean Arthur:
Co to jest francuski. Znakomity przedstawiciel symbolizmu.Postać ciekawa, wiodąca nietuzinkowe życie.inicjalnie opuścił dla rodziny dom i stał się czynnym uczestnikiem paryskiego życia artystycznego. Przyjaźnił rej mikołaj.
Definicja Remarque Erich Maria:
Co to jest niemiecki. Autor scenariuszy filmowych. Brał udział w I wojnie światowej, później imał się różnych zajęć, pracując jako nauczyciel, redaktor, korespondent, księgowy. Debiutował w 1918. Sławę rej mikołaj.

Autor i pisarz Rej Mikołaj co zrobił w Biografia pisarzy R .

  • Dodano:
  • Autor: