Kim jest Frycz Modrzewski Andrzej twórczość. Kto to jest reformator socjalny, moralista, teolog.

Kim był Frycz Modrzewski co to jest

Czy przydatne?

Biografia Frycz Modrzewski Andrzej

Kim był Frycz Modrzewski Andrzej: 1503-1572 Najwybitniejszy poeta polityczny epoki odrodzenia,reformator socjalny, moralista, teolog. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej (1517-22), a po przyjęciu święceń kapłańskich pracował w kancelarii prymasa Łaskiego. Z jego bratankiem wyjechał do Niemiec, gdzie zetknął się z Marcinem Lutrem i ideą reformacji. Powrócił do państwie w 1547, został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, który powierzał mu misje dyplomatyczne. W 1553 objął urząd wójta w Wolborzu (dziedziczny urząd jego rodziny). W swoim debiucie Łaski, lub O karze za mężobójstwo (1543) Frycz skrytykował nierówność prawa, które uzależniało wymiar kary za zabójstwo od przynależności stanowej. Jego najwybitniejszym dziełem jest pięcioksiąg O poprawie Rzeczpospolitej, który ukazał się w ocenzurowanej wersji (bez ksiąg O kościele i O szkole). Frycz, który chciał sprawiedliwego państwa, dzielił wojny na sprawiedliwe, a więc obronne, i niesprawiedliwe (zaborcze), domagał się również reform Kościoła (dobrowolności celibatu, ograniczenia roli papiestwa, lepszego kształcenia duchownych). Stało się to powodem prześladowań Frycza poprzez władze kościelne, czemu kres położył glejt królewski
Definicja Fredro Aleksander:
Co to jest Komediopisarz, prozaik, pisarz, tworzący w epoce romantyzmu. Urodził się we Lwowie, jako syn ziemianina. W 1809 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, brał udział w wojnie 1812, otrzymał się do frycz modrzewski andrzej.
Definicja Flaubert Gustave:
Co to jest najwybitniejszych pisarzy francuskich XIX w., artysta nowego rozumienia realizmu, w okolicy Emila Zoli mistrz naturalistów. Gustave Flaubert prawie całe życie spędził w rodzinnym majątku. Tam także frycz modrzewski andrzej.

Autor i pisarz Frycz Modrzewski Andrzej co zrobił w Biografia pisarzy F .

  • Dodano:
  • Autor: