Kim jest Fredro Aleksander twórczość. Kto to jest romantyzmu. Urodził się we Lwowie, jako syn.

Kim był Fredro Aleksander co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Fredro Aleksander

Kim był Fredro Aleksander: 1793-1876 Komediopisarz, prozaik, pisarz, tworzący w epoce romantyzmu. Urodził się we Lwowie, jako syn ziemianina. W 1809 wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, brał udział w wojnie 1812, otrzymał się do niewoli rosyjskiej, z której zbiegł. W kampanii 1813-14 walczył pod Smoleńskiem i Moskwą. W 1815 powrócił do rodzinnego majątku Beńkowa Wisznia. Nie walczył w stworzeniu listopadowym. Był członkiem galicyjskiego Sejmu stanowego, reprezentował światłą część tamtejszego ziemiaństwa. W okresie Wiosny Ludów oskarżono Fredrę, który wygłosił antyaustriackie wystąpienie, o zdradę stanu, lecz kwestia została umorzona. Lata 1850-55 spędził z rodziną w Paryżu, gdzie zetknął się z polskimi emigrantami, między innymi Adamem Mickiewiczem. Po powrocie do państwie osiadł we Lwowie. Fredro stronił od tematu walki narodowowyzwoleńczej (który chętnie poruszali romantycy), co krytyka miała muza złe. Główne utwory, gdzie budował komiczne postaci i sytuacje, aby piętnować ludzkie wady i śmiesznostki, to: Pan Geldhab (1818), Mąż i żona (1822), Damy i huzary (1825), Pan Jowialski (1832), Śluby panieńskie (1833), Zemsta (1835), Dożywocie (1835), Ogromny człowiek do małych interesów (1854)
Definicja Flaubert Gustave:
Co to jest najwybitniejszych pisarzy francuskich XIX w., artysta nowego rozumienia realizmu, w okolicy Emila Zoli mistrz naturalistów. Gustave Flaubert prawie całe życie spędził w rodzinnym majątku. Tam także FREDRO ALEKSANDER.
Definicja Frycz Modrzewski Andrzej:
Co to jest Najwybitniejszy poeta polityczny epoki odrodzenia,reformator socjalny, moralista, teolog. Urodził się w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej (1517-22), a po przyjęciu FREDRO ALEKSANDER.

Autor i pisarz Fredro Aleksander co zrobił w Biografia pisarzy F .

  • Dodano:
  • Autor: