Co to jest Dar? Czym jest Sokrates]\. - [Demokryt]; Złych albo zwyczajnych ludzi pozyskasz.

Dar co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dar

Co to jest DAR: Szczodry dar. Składać dary w naturze. Dostał w darze od losu piękny głos. Dar dla matki. Dar na ubogich. Zbiórka darów dla powodzian. Miała specjalny dar do muzyki. Po tacie artyście odziedziczył dar do rysunków. Miał dar zjednywania sobie ludzi. Dar opowiadania. Dar słowa.; dary boże; Drogocennym darem jest zdolność słyszenia duszy człowieka. - [Mikołaj Gogol]; Istnieją ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, ale nam - ludzkości. - [Albert Schweitzer]; Jeśli wierność nie jest wzajemnym darem, to staje się w najwyższym stopniu bezmyślnym marnotrawstwem. - [Arthur Schnitzler]; Siła i piękno są darem młodości. - [Demokryt]; Złych albo zwyczajnych ludzi pozyskasz najprędzej darami, lecz szlachetnych pozyskasz najszybciej szlachetnością. - [Sokrates]

Czym jest Dar znaczenie w Słownik pisownia D .