Co to znaczy VOLTAIRE, WŁAŚC. FRANÇOIS-MARIE AROUET słownik. Biografia prozaik. Wychowanek kolegium.

Voltaire właśc. Franço-Marie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Voltaire, właśc. François-Marie Arouet

Co to jest VOLTAIRE, WŁAŚC. FRANÇOIS-MARIE AROUET: franc. dziennikarz, filozof, dramaturg, pisarz, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, błyskawicznie zdobył sławę jako tragediopisarz i dowcipny pisarz satyryczny. Umysł niezależny, podwójnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa zjadliwej satyry na regenta uwięziony w Bastylii, w rok potem wygnany z państwie za obrazę wpływowego arystokraty. Dwuletni pobyt V. w Anglii zaowocował przyjęciem filozofii deistów i opowiedzeniem się za obroną praw i swobód burżuazyjnych. Napisane po powrocie z wygnania Listy filozoficzne, gdzie dał słowo swoim poglądom, spowodowały skandal. Poeta po raz następny musiał uciekać przed aresztowaniem. Schronienie znalazł w Cirey, wiejskiej posiadłości markizy du Chtelet, gdzie spędził 10 lat. Po zgonu przyjaciółki wyjechał do Berlina i został doradcą króla pruskiego, Fryderyka II. Na jakiś czas osiedlił się w Genewie, aby ostatecznie osiąść w Ferney. Jako tragediopisarz nawiązywał do klasycystycznych wzorów P. Corneillea i J. Racinea. Zachowując konwencję gat., zastąpił konflikt natury moralnej konfliktem sentymentalnym, połączył dramat miłosny z dramatem na tle rel. W tragediach Edyp (1718), Zaira (1732), Alzyra (1736), Meropa (1743) i Mahomet (1744) V. dał słowo nowym potrzebom uczuciowym i intelektualnym swoich czasów. Krytyk Kościoła i religii jako narzędzia władzy, napisał głośną w swoim czasie Henriadę (1723) i wzorowany na L. Arioście poemat Dziewica Orleańska. Dziełami Wiek Ludwika XIV i Szkic o obyczajach i duchu narodu V.-historiograf zapoczątkował nowy sposób pojmowania historii, rozumianej od tego momentu jako dzieje cywilizacji i jej rozwoju. Autor rozchwytywanych w Europie Listów filozoficznych i współpracownik encyklopedystów (D. Diderot), zasłynął jako artysta niedoścignionych w swoim artyzmie powiastek filozoficznych: Tak toczy się światek (1746), Zadig (1747), Wizja Babuka (1748), Księżniczka Babilonu (1768), Prostaczek (1767) i, będącego ukoronowaniem gat., utworu Kandyd, a więc optymizm (1759). Dzieła V. tłumaczyli na jęz. pol. między innymi: I. Dembowski, J. Rogoziński, E. Słowacki, S. Staszic i S. Trembecki

Co to jest Voltaire, właśc. François-Marie Arouet znaczenie w Słownik bohaterów V .