Co to znaczy KREON słownik. Biografia Menojkeusa, brat Jokasty. K. oddał władzę Edypowi, gdy ten.

Kreon co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kreon

Co to jest KREON: wmit. gr.: 1. Władca Teb po zabójstwie Lajosa, syn Menojkeusa, brat Jokasty. K. oddał władzę Edypowi, gdy ten odgadł zagadkę Sfinksa iuwolnił od potwora miasto; zezwolił na małżeństwo Edypa zJokastą, wdową po Lajosie, nie wiedząc, iż to jest związek matki isyna. Kiedy prawda opopełnionym kazirodztwie wyszła na jaw, K. ponownie objął władzę. W okresie wojny Siedmiu przeciw Tebom K., aby ocalić miasto, złożył własnego syna, Megareusa, w ofierze Aresowi; zabronił grzebania zwłok Polynejkesa, syna Edypa, który zginął wbratobójczej walce z Eteoklesem. Antygona przysypała brata ziemią, za karę K. zamurował ją żywcem w grobowcu. Starał się sprowadzić do Teb Edypa, przepowiednia gdyż głosiła, iż jego prochy przyniosą szczęście ziemi, gdzie spoczną, jednak przeszkodził mu wtym Tezeusz. Zobacz także Edyp, Antygona. 2. Władca Koryntu, syn Lykajtosa, udzielił schronienia Jazonowi i Medei, którzy żyli u niego szczęśliwie kilka lat aż do chwili, gdy K. postanowił wydać swą córkę Glauke (albo Kreuzę) za Jazona. Zdradzona Medea posłała pannie młodej zatrutą suknię; gdy Glauke włożyła szatę, ogarnęły ją płomienie, które podpaliły pałac. K. to jeden z gł. bohaterów wMedei Eurypidesa

Co to jest Kreon znaczenie w Słownik bohaterów K .