Co to znaczy KAFKA FRANZ słownik. Biografia Zainteresowania filoz. ujawniał już wgimnazjum, czytał.

Kafka Franz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kafka Franz

Co to jest KAFKA FRANZ: poeta austr. Pochodził ze zasymilowanej żyd. rodziny. Zainteresowania filoz. ujawniał już wgimnazjum, czytał dzieła Spinozy, Nietzschego, Darwina. WPradze studiował germanistykę, w dalszym ciągu prawo. W1906 doktoryzował się zprawa. Podjął pracę jako praktykant sądowy, potem jako urzędnik towarzystwa ubezpieczeń. Od 1923 r. mieszkał wBerlinie. Życie pisarza, zdeterminowane poprzez władczego ojca, nie dającą satysfakcji pracę, stale pogłębiającą się gruźlicę, zktórą walczył poprzez 20 lat, mocno zaciążyło nad atmosferą jego twórczości. Centralnym problemem prozy K. była przypadek egzystencjalna człowieka. Jego bohater był samotny, dręczony poczuciem winy, zniewolony poprzez nieodgadnioną, zhierarchizowaną strukturę. K. odrzucił tradycje konwencjonalnej prozy, opisowość ifabułę, na ich miejsce wprowadził wieloznaczne, paraboliczne obrazy, stworzył schemat sytuacji ("kafkowskiej"), wktórej jednostka (urzędnik bankowy, geodeta) była wkonflikcie znadrzędną wobec niej instancją. Chociaż walka jednostki nie była sprzeciwem wobec niepojętej władzy, ale próbą dotarcia do istoty jej zagadkowej struktury. Usiłowania te nie doprowadzały do niczego, bo racjonalny tok rozumowania, jakim posługiwała się jednostka, mijał się zpodstawami, na których zbudowano zhierarchizowaną instancję. Skutkiem takiej sytuacji było wyobcowanie jednostki znieprzychylnego, niezrozumiałego świata. Dzięki groteski, paraboli, symboli ilustrował K. wswoich utworach w niebezpieczeństwie byt człowieka. Prawie nie znany za życia, wydał nowele: Wyrok, Przemiana (obie 1916), cykl Doktor wiejski, Kolonia karna (obie 1919), Głodomór (1924). Pośmiertnie przyjaciel K. - M.Brod ogłosił powieści: Mechanizm (1925), Zamek (1926), Ameryka (1927), opowiadania, aforyzmy iprzypowieści. Już wlatach 30. zaczęto wyjaśniać utwory K. na języki obce. Po II wojnie światowej uznano K.za jednego znajwiększych prozaików współczesności, którego twórczość zainspirowała wielu pisarzy

Co to jest Kafka Franz znaczenie w Słownik bohaterów K .