Co to znaczy CLAUDEL PAUL słownik. Biografia Francuskiej, brat rzeźbiarki Camille Claudel. Sporo.

Claudel Paul co to jest

Czy przydatne?

Definicja Claudel Paul

Co to jest CLAUDEL PAUL: franc. pisarz, dramaturg ieseista, członek Akademii Francuskiej, brat rzeźbiarki Camille Claudel. Sporo lat przepracował wsłużbie dyplomatycznej, odwiedził Chiny, Japonię, Brazylię, USA, Niemcy iCzechosłowację. W1896 r., pod wpływem olśnienia doznanego wkatedrze Notre-Dame, nawrócił się na katolicyzm. Od tego momentu źródłem twórczej inspiracji miały być dla niego Biblia imistycyzm. Utwory poetyckie C., wktórych novum stanowi werset wyznaczany ludzkim oddechem iprzebiegiem myśli, zgromadzone zostały wtomach: Ku wygnaniu (1895), Muzy (1896) iPięć ogromnych ód (1910). Do arcydzieł teatru C. należą sztuki: Złota czaszka (1890), Miasto (1890), Młodość Wioleny (1901), Wyraz zwiastowane Marii (1912), Pkt. przecięcia (1906) - sztuka wycofana zobiegu na życzenie autora, Zakładnik (1910), Atłasowy trzewiczek (1919), Niedźwiedź iksiężyc (1919), Tata poniżony (1920) i Joanna dArc na stosie (1943). Wczterotomowym zbiorze Sztuka poetycka (1907) C. zawarł wykład swojej poetyki idał słowo przekonaniu, iż posłannictwem lit. jest powtarzanie ikomentowanie słów Ewangelii. Krytyka katolicka obwołała C. największym, po Dantem pisarzem chrześcijaństwa. Jego utwory tłumaczyli na jęz. pol.: J. Iwaszkiewicz, R. Matuszewski, S. Napierski, J. Rogoziński iin

Co to jest Claudel Paul znaczenie w Słownik bohaterów C .