Kim jest Skarga Piotr twórczość. Kto to jest patriota zatroskany o losy narodu i państwa. Studiował.

Kim był Skarga Piotr co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Skarga Piotr

Kim był Skarga Piotr: 1536-1612 właściwie: Piotr Skarga Powęski Poeta-kaznodzieja, patriota zatroskany o losy narodu i państwa. Studiował w Akademii Krakowskiej. Po przyjęciu święceń kapłańskich został kaznodzieją. Błyskawicznie zdobył uznanie i rozgłos, piętnując innowierców. Przebywając na studiach w Rzymie, wstąpił do zakonu jezuitów, a po powrocie do państwie był nauczycielem w szkołach jezuickich. Później objął stanowisko rektora w Akademii Wileńskiej, a na koniec, aż do zgonu, pełnił funkcję nadwornego kaznodziei króla Zygmunta III Wazy. Skarga zasłynął jako autor kazań patriotycznych (Kazania sejmowe, 1597), gdzie nawoływał do wzmocnienia władzy królewskiej, krytykował zachowanie polskiej szlachty, namawiał do działalności na rzecz państwie. Był wnikliwym obserwatorem życia społecznego i politycznego. Wartość jego słów docenili romantycy, którzy uznali go za proroka wieszczącego upadek Polski. Posługiwał się barwną polszczyzną, własne przemowy urozmaicał opowieściami, cytatami z Biblii. Napisał również Żywoty świętych (1579), gdzie popularyzował kult ascezy, występował przeciwko protestantom. Jego postać zainspirowała Jana Matejkę, który namalował obraz Kazanie Piotra Skargi

Autor i pisarz Skarga Piotr co zrobił w Biografia pisarzy S .