Kim jest Schiller Friedrich twórczość. Kto to jest literatury.Odegrał znaczną rolę w kształtowaniu.

Kim był Schiller Friedrich co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Schiller Friedrich

Kim był Schiller Friedrich: 1759-1805 Znakomity niemiecki pisarz, dramaturg i teoretyk literatury.Odegrał znaczną rolę w kształtowaniu świadomości polskich romantyków (wpływy widoczne w twórczości Mickiewicza, Słowackiego) i europejskiej literatury romantycznej. Należał do grona uczestników rewolucji kulturalnej, która została ustalona mianem „burzy i naporu” (niem. Sturm und Drang). Jego poglądy były w opozycji do oświeceniowego racjonalizmu i klasycyzmu. Jako zwolennik indywidualizmu, podkreślający wartość praw naturalnych, występował przeciwko feudalizmowi. Głosił ideały wolności i sprawiedliwości, był wyrazicielem romantycznego buntu jednostki wobec ograniczeń społeczno-kulturalnych. Dał temu słowo w dramacie Zbójcy (1781) i w tragedii Intryga i miłość (1783). Jest autorem słynnej Ody do radości (1785), która stała się wzorem dla Mickiewiczowskiej Ody do młodości. Beethoven skomponował do niej muzykę (IX symfonia) i po latach została zaadaptowana muzycznie na hymn UE. Schiller prowadził również badania nad filozofią i sztuką. Pisał rozprawy, na przykład Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy (1795). Jest autorem znanych ballad, na przykład Rękawiczka, Pieśń o dzwonie

Autor i pisarz Schiller Friedrich co zrobił w Biografia pisarzy S .