Kim jest Rimbaud Jean Arthur twórczość. Kto to jest symbolizmu.Postać ciekawa, wiodąca nietuzinkowe.

Kim był Rimbaud Jean Arthur co to jest

Czy przydatne?

Biografia Rimbaud Jean Arthur

Kim był Rimbaud Jean Arthur: 1854-1891 Pisarz francuski. Znakomity przedstawiciel symbolizmu.Postać ciekawa, wiodąca nietuzinkowe życie.inicjalnie opuścił dla rodziny dom i stał się czynnym uczestnikiem paryskiego życia artystycznego. Przyjaźnił się z Paulem Verlaine`em. Twórczości literackiej poświęcił się od 16. do20. roku życia, potem odbył liczne podróże, zajmował się handlem.pisarz-buntownik, przeciwnik wszelkich form ograniczania wolności,zasad moralnych i konwenansów socjalnych. We inicjalnych wierszach wyrażał swój krytyczny relacja do mieszczańskiej mentalności. Własne poglądy na sztukę poetycką zawarł w Listach jasnowidza i Alchemii słowa, gdzie poszczególnym samogłoskom przyporządkował odpowiednie barwy, nadając im wrażenia zmysłowe. Był eksperymentatorem w dziedzinie tworzywa językowego, stosował symboli synestezję (rodzaj metafory polegającej na łączeniu różnych wrażeń zmysłowych). Sztukę pojmował jako ucieczkę od rzeczywistości,jako poszukiwanie nowych, nieznanych form. W najwyższym stopniu znany jego wiersz to Statek pijany, wyrażający ideę wolności, niezależności. Pisał także poematy prozą: Sezon w piekle, Iluminacje

Autor i pisarz Rimbaud Jean Arthur co zrobił w Biografia pisarzy R .