Kim jest Peiper Tadeusz twórczość. Kto to jest prozaik.kluczowy przedstawiciel i artysta programu.

Kim był Peiper Tadeusz co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Peiper Tadeusz

Kim był Peiper Tadeusz: 1891-1969 Pisarz, teoretyk literatury, dramatopisarz, prozaik.kluczowy przedstawiciel i artysta programu Awangardy Krakowskiej. Studiował w Polsce i za granicą.Internowany w trakcie I wojny światowej, przebywał w obozie we Francji, później wyjechał do Hiszpanii, gdzie nawiązał współpracę z różnymi czasopismami. Również po powrocie do Polski pracował dla „Gońca Krakowskiego” i „Nowej Reformy”. Współredagował „Nową Sztukę” i swoje czasopismo „Zwrotnica”. Program nowej literaturze przedstawił w traktacie Nowe usta (1925) i w szkicach Tędy (1930). Jest autorem hasła „3 razy M: Miasto. Masa. Maszyna”. Postulował odrzucenie romantycznych założeń związanych z uczuciowością i futurystycznych dążeń do prymitywizmu, uważając, iż literatura powinna przybierać formę zwięzłą, posługiwać się wyszukanymi metaforami, w rytmie upodabniać się do prozy. Lat a II wojny światowej spędził we Lwowie, później został jednak wywieziony w głąb Rosji. Po wojnie powrócił do Polski i nawiązał współpracę z wieloma czasopismami, między innymi z „Twórczością”. Wydał zbiory literaturze, na przykład Życzliwe linie (1924), Raz (1929), powieść autobiograficzną Malat 22 (1936)

Autor i pisarz Peiper Tadeusz co zrobił w Biografia pisarzy P .