Kim jest Naruszewicz Adam twórczość. Kto to jest rodziny magnackiej. Studiował w akademii w Wilnie.

Kim był Naruszewicz Adam co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Naruszewicz Adam

Kim był Naruszewicz Adam: 1733-1796 Pisarz, historyk, tłumacz. Pochodził ze zubożałej rodziny magnackiej. Studiował w akademii w Wilnie,a później w Lyonie. Był członkiem zakonu jezuitów. Należał do grona bliskich współpracowników króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po kasacie zakonu dzięki protekcji króla został biskupem smoleńskim. Angażował się w życie polityczne (uczestniczył w obradach Sejmu Wielkiego, był zwolennikiem Konstytucji 3 maja) i kulturalne państwie (redagował „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, brał udział w słynnych obiadach czwartkowych). Informacja o przystąpieniu króla do Targowicy spowodowała, iż wycofał się z polityki. Odgrywał rolę poety dworskiego – własną twórczością uświetniał oficjalne uroczystości, pisał wiersze okolicznościowe. Jest autorem licznych ód, satyr, sielanek, liryków refleksyjnych i przekładów. Wiersze poety charakteryzuje zarówno patetyczność, jak i rubaszność, prostota. Łączył w nich poetykę klasyczną (obowiązki stawiane literaturze dworskiej) z elementami barokowymi. W 1778 ukazało się czterotomowe wydanie jego utworów zatytułowane Dzieła. Opracował również Historię narodu polskiego

Autor i pisarz Naruszewicz Adam co zrobił w Biografia pisarzy N .