Kim jest Goethe Johann Wolfgang twórczość. Kto to jest Sturm und Drang (burzy i naporu), prekursor.

Kim był Goethe Johann co to jest

Czy przydatne?

Biografia Goethe Johann Wolfgang

Kim był Goethe Johann Wolfgang: 1749-1832 Pisarz, najwybitniejszy poeta niemiecki okresu Sturm und Drang (burzy i naporu), prekursor europejskiego romantyzmu, którego twórczość wyrastała z klasycyzmu. Pisał także prace naukowe, między innymi z chemii i botaniki. Urodził się we Frankfurcie nad Menem w rodzinie mieszczańskiej. Odpowiednio z życzeniem ojca studiował prawo, lecz praktykę adwokacką prowadził krótko, później poświęcił się poezji. W 1775 przybył na zaproszenie księcia Karola Augusta do Weimaru, gdzie był tajnym radcą i prezesem Izby Finansów. Kierował także teatrem weimarskim. Przyjaźnił się między innymi z Schillerem. Dużo podróżował, na przykład do Włoch. Spory wpływ na jego twórczość wywarły ukochane kobiety, które portretował w swoich utworach. Sławę przyniosła mu powieść epistolarna Cierpienia młodego Wertera (1774), która ukształtowała typ bohatera romantycznego – Werter, osamotniony i nieszczęśliwie zakochany, popełnia samobójstwo. Inne utwory Goethego to: Władca Olch, Ifigenia w Taurydzie (1787), Faust (1808, 1832) – uznawany za arcydzieło literatury światowej, Herman i Dorota (1798), Lata edukacji Wilhelma Meistra (1796), Lata wędrówki Wilhelma Meistra (1821)

Autor i pisarz Goethe Johann Wolfgang co zrobił w Biografia pisarzy G .