Co to jest Dążyć? Czym jest Arystoteles]\. - [Friedrich Nietzsche]; Wszyscy ludzie z natury dążą do.

Dążyć co to jest

Czy przydatne?

Definicja Dążyć

Co to jest DĄŻYĆ: dążę, dążą, dąż, dążcie: Dążyć do ojczystego państwie. Dążyć do wykonania pracy. Dążyć ku lepszemu.; Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży. - [Johann Wolfgang von Goethe]; Dążyć do celów, nawet najwyższych, należy w sposób spokojny i umiarkowany. - [Cyceron]; Kto nie dąży do rzeczy niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie. - [Heraklit z Efezu]; Miłość dąży do tworzenia w pięknie. - [Platon]; Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, ale tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu. - [Friedrich Nietzsche]; Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania. - [Arystoteles]

Czym jest Dążyć znaczenie w Słownik pisownia D .