Polski Związek Łowiecki, Przelatek, Pióro, Prowadzący Polowanie, Puścić Bez Strzału, Przesmyk.

polski związek łowiecki co to jest

Słownik na polowaniu P

Definicja Parostki
Informacje poroże samca sarny. Trofeum myśliwskie co to jest.
Definicja Pędzenie
Informacje p. miot definicja.
Definicja Pokot, rozkład
Informacje ułożenie upolowanej zwierzyny w rzędy z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków co znaczy.
Definicja Polowanie indywidualne
Informacje polowanie, gdzie uczestniczy tylko jeden myśliwy - ew. z pomocnikiem słownik.
Definicja Polowanie zbiorowe
Informacje polowanie, gdzie uczestniczy co najmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą znaczenie.
Definicja Płaz
Informacje kordelasa, noża) - boczna powierzchnia głowni białej broni czym jest.
Definicja Postrzałek
Informacje zwierz, ptak zraniony poprzez myśliwego co to jest.
Definicja Przesmyk, weksel
Informacje stała, znana trasa przemieszczania się zwierzyny w konkretnej części lasu definicja.
Definicja Puścić bez strzału
Informacje p. nie strzelany zwierz co znaczy.
Definicja Prowadzący polowanie
Informacje myśliwy wyznaczony poprzez zarząd koła łowieckiego do zarządzania polowaniem zbiorowym. Najwyższa władza na polowaniu zbiorowym słownik.
Definicja Pióro
Informacje ptactwo łowne (strzelać do pióra - polować na ptactwo); 2. Rząd pokotu, poświęcony dla ubitego ptactwa;3. Pióra chybu - długie i sztywne znaczenie.
Definicja Przelatek
Informacje młody dzik, urodzony w roku poprzednim. Bezwzględnie na płeć czym jest.
Definicja Polski Związek Łowiecki
Informacje 1923. ogólnopolska organizacja łowiecka. Aktualnie zrzeszenie, upoważnione na mocy ustawy Prawo Łowieckie do prowadzenia gospodarki co to jest.

Co to jest | Definicje dla myśliwego, pojęcia.

Wyposażenie, gadżety dla myśliwego, na polowanie sprzęt.

  • Myślistwo, definicja, dlaczego.
  • Sprzęt dla myśliwego.
  • Jak upolować? Do czego służy? Po co jest?

Definicja Polski Związek Łowiecki, Przelatek, Pióro, Prowadzący Polowanie, Puścić Bez Strzału, Przesmyk, Weksel, Postrzałek, Płaz, Polowanie Zbiorowe, Polowanie co to znaczy.

Słownik Polski Związek Łowiecki, Przelatek, Pióro, Prowadzący co to jest.