Polski Związek Łowiecki, Przelatek, Pióro, Prowadzący Polowanie, Puścić Bez Strzału, Przesmyk.

polski związek łowiecki co to jest

Słownik na polowaniu P

Definicja Parostki
Znaczenie poroże samca sarny. Trofeum myśliwskie słownik.
Definicja Pędzenie
Znaczenie p. miot słownik.
Definicja Pokot, rozkład
Znaczenie ułożenie upolowanej zwierzyny w rzędy z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków słownik.
Definicja Polowanie indywidualne
Znaczenie polowanie, gdzie uczestniczy tylko jeden myśliwy - ew. z pomocnikiem słownik.
Definicja Polowanie zbiorowe
Znaczenie polowanie, gdzie uczestniczy co najmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą słownik.
Definicja Płaz
Znaczenie kordelasa, noża) - boczna powierzchnia głowni białej broni słownik.
Definicja Postrzałek
Znaczenie zwierz, ptak zraniony poprzez myśliwego słownik.
Definicja Przesmyk, weksel
Znaczenie stała, znana trasa przemieszczania się zwierzyny w konkretnej części lasu słownik.
Definicja Puścić bez strzału
Znaczenie p. nie strzelany zwierz słownik.
Definicja Prowadzący polowanie
Znaczenie myśliwy wyznaczony poprzez zarząd koła łowieckiego do zarządzania polowaniem zbiorowym. Najwyższa władza na polowaniu zbiorowym słownik.
Definicja Pióro
Znaczenie pióra - polować na ptactwo); 2. Rząd pokotu, poświęcony dla ubitego ptactwa;3. Pióra chybu - długie i sztywne włosy na karku dzika. P słownik.
Definicja Przelatek
Znaczenie młody dzik, urodzony w roku poprzednim. Bezwzględnie na płeć słownik.
Definicja Polski Związek Łowiecki
Znaczenie organizacja łowiecka. Aktualnie zrzeszenie, upoważnione na mocy ustawy Prawo Łowieckie do prowadzenia gospodarki łowieckiej w regionie słownik.

Co to jest | Definicje dla myśliwego, pojęcia.

Wyposażenie, gadżety dla myśliwego, na polowanie sprzęt.

  • Myślistwo, definicja, dlaczego.
  • Sprzęt dla myśliwego.
  • Jak upolować? Do czego służy? Po co jest?

Definicja Polski Związek Łowiecki, Przelatek, Pióro, Prowadzący Polowanie, Puścić Bez Strzału, Przesmyk, Weksel, Postrzałek, Płaz, Polowanie Zbiorowe, Polowanie co to znaczy.

Słownik Polski Związek Łowiecki, Przelatek, Pióro, Prowadzący co to jest.