Co to znaczy ZWEIG ARNOLD słownik. Biografia żydowskiej rodzinie na Śląsku jako syn siodlarza. W.

Zweig Arnold co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zweig Arnold

Co to jest ZWEIG ARNOLD: niem. powieściopisarz, eseista, dramaturg. Urodził się w żydowskiej rodzinie na Śląsku jako syn siodlarza. W latach 1896-1906 mieszkał w Katowicach. Następne miejsca pobyt Z. Powiązane są z podjętymi studiami. We Wrocławiu, Monachium, Berlinie, Getyndze, Rostoku i Tybindze, w latach 1907-1915, studiował germanistykę, historię, anglistykę, romanistykę, filozofię, psychologię, historię sztuki i ekonomię. Zmobilizowany w trakcie I wojny światowej, poprzez cały moment trwania działań zbrojnych przebywał na froncie. W 1923 r. zamieszkał w Berlinie, gdzie wydawał "Jdische RundschAU". W latach 1933-48 przebywał na emigracji (między innymi w Palestynie). Zaangażowany w działalność antyfaszystowską w okresie II wojny światowej popierał działania ZSRR przeciwko III Rzeszy. W 1948 r. podjął decyzję o powrocie do Niemiec Wschodnich. W 1950 r. był jednym ze współzałożycieli Akademii Sztuk NRD, której przewodniczył do 1953 r. W 1957 r. został prezesem ogólnoniemieckiego Pen Clubu. Już pierwsza powieść Z., Nowele o Klaudii (1906), została przyjęta z uznaniem. Jednak międzynarodową sławę zawdzięcza poeta cyklowi powieściowemu Ogromna wojna białych ludzi (t. 1-6, 1927-54, zawierającym między innymi słynną powieść Spór o sierżanta Griszę). Doświadczenia pozyskane w trakcie I wojny światowej wywołały, iż Z. został żarliwym pacyfistą. Ogromna wojna białych ludzi to cykl utworów o wyraźnym nacechowaniu pacyfistycznym gdzie analizie poddana została polityka wojenna i zmiany zachodzące w psychice bohaterów pod wpływem wojny. Ponadto autor licznych opowiadań (pol. zbiory Igraszka czasu, 1934, Opowieści dnia wczorajszego, 1952, Nowele, 1964), powieści Topór z Wandsbeck (1943) - podejmującej problematykę czasów III Rzeszy, Marzenia są drogie (1962) - utrzymanej w formie pamiętnika, o zabarwieniu autobiograficznym, i dramatów (między innymi Ritualmord in Ungarn, 1914). W twórczości eseistycznej Z. pisał między innymi o zagadnieniach dotyczących społeczności żydowskiej, przesądach rasowych. Z. był entuzjastą teorii Z. Freuda, z którym pozostawał w przyjaźni i prowadził bogatą korespondencję

Co to jest Zweig Arnold znaczenie w Słownik bohaterów Z .