Co to znaczy WHITMAN WALT słownik. Biografia w Brooklynie, inicjalnie porzucił szkołę, aby zarabiać.

Whitman Walt co to jest

Czy przydatne?

Definicja Whitman Walt

Co to jest WHITMAN WALT: amer. pisarz, publicysta i eseista. Syn rolnika, wychowany w Brooklynie, inicjalnie porzucił szkołę, aby zarabiać na życie jako drukarz, nauczyciel, reporter i redaktor. Pracował dla czasopism: "Daily Eagle", "Crescent", "Freeman" i "Times" na Brooklynie. W 1855 r. wydał własnym nakładem zestaw 12 poematów Źdźbła trawy, do którego sukcesywnie, pośrodku 30 lat, włączał następne cykle: Dzieci Adama, Kiść trzciny, Bicie werbli i Podróż do Indii. Zestaw przynosi entuzjastyczną pochwałę życia, zdrowia i energii; W. opiewa piękno natury i ludzkiego ciała, podejmuje temat miłości fizycznej i płodności, mówi o przyjaźni pomiędzy mężczyznami i o zgonu, która wiedzie do nowego życia. Tragiczna nuta pojawia się dopiero w wierszach opartych na doświadczeniach wojny secesyjnej. Do najsłynniejszych utworów zbioru należą: otwierający tom poemat Pieśń o sobie samym, Opiewam elektryczność ciała, erotyk Kobieta wyczekuje mnie, Z rozkołysanej bezkreśnie kolebki i elegia na zgon Lincolna Gdy bzy ostatnie kwitły na dziedzińcu. Pisarz, który w przedmowie do dzieła podjął się sławić Stany Zjednoczone, będące w swym ogromie "największym poematem", nigdy, nawet w trakcie wojny, nie zwątpił w ideał amer. demokracji (wiersz O Pionierowie!). Z nadzieją patrzył na "nowoczesnego człowieka", który miał utworzyć wspaniałą, pokojową cywilizację. W l. 1863-73 W. pracował jako urzędnik administracyjny w Waszyngtonie. Po ataku paraliżu opuścił stolicę i osiedlił się w Camden. Jeszcze za życia stał się postacią legendarną, budzącą zainteresowanie literatów i krytyków. Przysłużył się poetom awangardowym upowszechniając wiersz wolny. Na jęz. pol. utwory W. tłumaczyli między innymi: W. Horzyca, Z. Kubiak, J. Tuwim, S. Vincenz i J. Żuławski
Definicja Wells Herbert George:
Co to jest angielskiego: Syn ogrodnika i pokojówki, zanim uzyskał stypendium do londyńskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, terminował w kantorze tekstylnym. Studiował pod kierunkiem T. Huxleya, sławnego zoologa whitman walt.
Definicja Wysocki Władimir Siemionowicz:
Co to jest pieśniarz, aktor. W 1960 r. ukończył Wydział Aktorski przy Moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym (MChAT). Rolę Hamleta w wykonaniu W. (Moskiewski Teatr na Tagance) uznano za jedną z whitman walt.
Definicja Wędrówka Na Zachód:
Co to jest alegoryczno-satyryczna z XVI w. autorstwa Wu Czengena. Oparta po części na faktach (nawiązuje do stosunku mnicha buddyjskiego z podróży do Indii), opisuje przygody ekipy bohaterów, którzy wyruszają whitman walt.
Definicja Wiśniowy Sad:
Co to jest sztuka psychol., obrazująca przemiany społ. ros. wsi. Właścicielka zadłużonego majątku, Lubow Raniewska, źle prowadzi interesy, popada w ruinę, nie potrafi dostosować się się do nowych czasów whitman walt.
Definicja Wedy:
Co to jest bramińskie, stanowiące wspólnie z upaniszadami i brahmanami podstawę ind. literatury rel. W skład ustanowionego w IV w. przed naszą erą kanonu pism wedyjskich wchodzą 4 zbiory najstarszych tekstów whitman walt.

Co to jest Whitman Walt znaczenie w Słownik bohaterów W .

  • Dodano:
  • Autor: