Co to znaczy UNAMUNO Y JUGO MIGUEL DE słownik. Biografia umysłowe swego państwie. Bask z.

Unamuno y Jugo Miguel de co to jest

Czy przydatne?

Definicja Unamuno y Jugo Miguel de

Co to jest UNAMUNO Y JUGO MIGUEL DE: hiszp. poeta i filozof, który znacznie wpłynął na życie umysłowe swego państwie. Bask z pochodzenia. Uznawany za przywódcę tak zwany pokolenia 1898 - ugrupowania artystów, pisarzy, myślicieli dążących do moralnego odrodzenia się Hiszpanii po klęsce w wojnie hiszp.- -amer., i za jednego z prekursorów chrześc. personalizmu i egzystencjalizmu. Był prof. i rektorem uniwersytetu w Salamance, z której to funkcji zwolniono go w 1914 r. po głębokim kryzysie myślowym, jaki przeszedł. W latach 1924-30 przebywał na wygnaniu (Wyspy Kanaryjskie, w dalszym ciągu Francja) za wystąpienia przeciwko dyktaturze M. Primo de Rivery. Po powrocie do państwie ponownie zaangażował się w politykę; początkowo opowiadał się za ruchami radykalnymi, z czasem rozpoczął propagować "czystą hiszpańskość" - tak zwany kastycyzm (zestaw esejów En torno al casticismo, 1902). U. był pionierem współcz. powieści - w swoich utworach (Pokój pośród wojny, 1897; Miłość i pedagogika, 1902; Mgła, 1914; Abel Snchez. Opowieść o namiętności, 1917; Trzy nowele przykładowe, 1921) stworzył gat. nivola (neologizm od novela - powieść), którego zadaniem było ukazywanie stanów wewnętrznych człowieka. Literatura U. była surowa, nieomal biblijna, bez zbędnej ornamentyki (między innymi Poesías, 1907). U. jako interpretator i zwolennik światopoglądu Spółka akcyjna Kierkegaarda wyrażał przekonanie, że zadaniem filozofii jest pokazywanie tragiczności bytu człowieka, który musi dokonać wyboru pomiędzy intelektem a wiarą (O poczuciu tragiczności życia pośród ludzi i pośród narodów, 1913), uważał, iż niemożliwa jest racjonalna interpretacja wiary (La agonía del cristianismo, 1931). U. był również autorem dramatów, między innymi Fedra (1910)

Co to jest Unamuno y Jugo Miguel de znaczenie w Słownik bohaterów U .