Co to znaczy TURGIENIEW IWAN SIERGIEJEWICZ słownik. Biografia ziemiańskiej. W latach 1827-29 uczył.

Turgieniew Iwan co to jest

Czy przydatne?

Definicja Turgieniew Iwan Siergiejewicz

Co to jest TURGIENIEW IWAN SIERGIEJEWICZ: ros. prozaik, dramaturg, pisarz. Pochodził z rodz. ziemiańskiej. W latach 1827-29 uczył się w szkole prywatnej w Moskwie; studiował filozofię na uniwersytetach w Moskwie i Petersburgu (1833-37), w dalszym ciągu w Berlinie (1838-41). Przewarzająca część życia spędził za granicą, tam także zmarł. T. to jeden z gł. przedstawicieli realizmu. Pierwsze opowiadania i poezje powstały jeszcze pod wpływem romantyzmu. Mimo że debiutował poematem (Parasza, 1843) i pisał utwory sceniczne (na przykład komedia Miesiąc na wsi, 1848-50), to na stałe wszedł do lit. jako autor prozy, która wyróżniała się wybitnym stylem, liryzmem i głęboką analizą psychologiczną, między innymi cyklu Zapiski myśliwego (1852), ukazującego psychikę pańszczyźnianego chłopa; powieści: Asia (1858), Pierwsza miłość (1860), Wiosenne wody (1872), Rudin (1856), Szlacheckie gniazdo (1859), która prezentuje typ tak zwany zbędnych ludzi (zbędny człowiek), Ojcowie i dzieci (1862) o konflikcie światopoglądowym pomiędzy pokoleniem starej szlachty a radykalną młodą inteligencją, Dym (1867) i Nowizna (1877) o ruchu narodnickim

Co to jest Turgieniew Iwan Siergiejewicz znaczenie w Słownik bohaterów T .