Co to znaczy TAGORE RABINDRANATH, WŁAŚĆ R. THAKUR słownik. Biografia Nagrody Nobla (1913.

Tagore Rabindranath właść R co to jest

Czy przydatne?

Definicja Tagore Rabindranath, właść R. Thakur

Co to jest TAGORE RABINDRANATH, WŁAŚĆ R. THAKUR: ind. pisarz i prozaik piszący w jęz. bengali, laureat Nagrody Nobla (1913). Przyszedł na świat w Kalkucie jako najmłodsze z czternaściorga dzieci bengalskiego bramina. Odebrał staranne wykształcenie domowe, a w dalszym ciągu uczył się między innymi w Seminarium Wschodnim w Kalkucie, w szkole pedagogicznej i Akademii Bengalskiej. Krótki pobyt w Europie, gdzie wyjechał w celu podjęcia studiów prawniczych, upewnił poetę, iż jego miejsce jest w Indiach. Powrócił do państwie i w 1901 r. założył pod Kalkutą prywatną szkołę, która po I wojnie światowej stała się bezpłatnym uniwersytetem. Na gigantyczny majątek lit. T. złożyło się powyżej 1000 wierszy, 2000 pieśni (do których sam komponował muzykę), 50 dramatów i 8 powieści, z których największą popularność zyskał oparty na motywach autobiogr. Dom i świat (1915-16). Pośród zbiorów literaturze T. znajdują się między innymi: Wieczorne pieśni (1881), Poranne pieśni (1883), Złota łódź (1893), Przemijanie (1899), Pieśni ofiarne (1910). Bengalska lit. klasyczna i język zawdzięczają poecie wzbogacenie rodzimych tradycji techniką i konwencjami artystycznymi zaczerpniętymi z wzorów europ. Twórczość T. spotkała się z uznaniem takich artystów, jak: W.B. Yeats, którego starania doprowadziły do wydania wierszy poety w Anglii, A. Gide, franc. tłumacz jego literaturze, i E. Pound, który stwierdził, iż "Tagore z właściwą sobie wschodnią mądrością przypomina o tym wszystkim, co w zahukanym i konsumpcyjnym świecie Zachodu zostało już dawno zapomniane". Na jęz. pol. utwory ind. artysty tłumaczył J. Kasprowicz
Co znaczy Teogonia:
Porównanie Hezjoda o narodzinach bogów i stworzeniu świata. Podstawy powszechnych wierzeń w starożytnej Grecji utrwaliły się za sprawą Iliady i Odysei Homera; Hezjod jedynie uściślił genealogie ogromnych tagore rabindranath, właść r. thakur co znaczy.
Krzyżówka Trubadurzy:
Dlaczego kompozytorzy i śpiewacy, tworzący w jęz. staroprowansalskim, działający w płd. Francji od XI do końca XIII w. Wywodzili się najczęściej ze stanu rycerskiego, w pieśniach sławili cnoty rycerskie tagore rabindranath, właść r. thakur krzyżówka.
Co to jest Topol Josef:
Jak lepiej Pochodził z wiejskiej rodziny robotniczej. Inicjalnie ujawnił się ze swoim talentem lit., który dostrzegł E.F. Burian, słynny inscenizator teatr. Po maturze Burian zatrudnił T. w swoim teatrze (1953 tagore rabindranath, właść r. thakur co to jest.
Słownik Tajemnicza Wyspa:
Kiedy J. Vernea. Przymusowy pobyt ekipy bohaterów: inżyniera, marynarza, dziennikarza, służącego i młodego chłopca, na bezludnej wyspie owocuje stworzeniem harmonijnie funkcjonującej mikrospołeczności tagore rabindranath, właść r. thakur słownik.
Czym jest Terencjusz, Publius Terentius Afer:
Od czego zależy Pochodził z Kartaginy. W Rzymie, do którego przybył jako niewolnik, został wyzwolony i zbliżył się do środowiska skupionego wokół Scypiona. Inspiracji do swojej twórczości szukał, podobnie jak Plaut tagore rabindranath, właść r. thakur czym jest.

Co to jest Tagore Rabindranath, właść R. Thakur znaczenie w Słownik bohaterów T .

  • Dodano:
  • Autor: