Co to znaczy SZOŁOCHOW MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ słownik. Biografia artystyczną i prawdziwość epopei o.

Szołochow Michaił co to jest

Czy przydatne?

Definicja Szołochow Michaił Aleksandrowicz

Co to jest SZOŁOCHOW MICHAIŁ ALEKSANDROWICZ: poeta ros., laureat Nagrody Nobla (1965) przyznanej za "siłę artystyczną i prawdziwość epopei o dońskim kozactwie w przełomowych dla Rosji czasach". Pochodził z rodz. kozackiej, wychował się w stanicy Wieszenskiej nad Donem. W latach 1920-22 brał udział w wojnie domowej jako żołnierz Armii Czerwonej. Od 1922 r. mieszkał w Moskwie, imał się najróżniejszych zajęć. W latach 1928-32 związał się przejściowo z organizacją lit.-polit. RAPP, która dążyła do ujednolicenia lit. w duchu ortodoksyjnie pojmowanych założeń partii. Światową sławę przyniosła Sz. powieść Cichy Don (t. I i II: 1928, t. III: 1932, t. IV: 1948). Ponadto autor utworów: Zaorany ugór (t. I: 1932, t. II: 1959), gdzie w konwencji socrealizmu podjął problematykę kolektywizacji wsi; Edukacja nienawiści (1942) i Oni walczyli za ojczyznę (1943-44, 1949-54), pisanych w okresie II wojny światowej; opowieści Los człowieka (1957). Pisarstwo Sz. wyrasta z jego osobistych doświadczeń, jest ściśle powiązane z jego ziemią rodzinną i z Kozakami
Definicja Sołżenicyn Aleksandr Isajewicz:
Co to jest któremu za siłę moralną, zaczerpniętą z tradycji ogromnej literatury rosyjskiej przyznano Nagrodę Nobla (1970). Pochodził z rodz. inteligenckiej. Z wykształcenia fizyk. Po wybuchu II wojny światowej szołochow michaił aleksandrowicz.
Definicja Seifert Jaroslav:
Co to jest Pierwszy poeta czeski zaznaczony Nagrodą Nobla (1984) za twórczość przenikniętą zmysłowością, otwartością ibogactwem kreatywnej fantazji, która daje obraz ludzkiej niezłomności iwielostronności szołochow michaił aleksandrowicz.
Definicja Šimić Antun Branko:
Co to jest zajmujący się także krytyką lit. Pochodził zrodziny hercegowińskich górali. Wczasie edukacji wgimnazjum wZagrzebiu, którą zaczął w1914 r., wydawał czasopisma Vijavica i Juriš . Drukowane wpismach szołochow michaił aleksandrowicz.
Definicja Sokrates:
Co to jest wiadomo o życiu S.; brał udział w wojnie peloponeskiej, z jego małżeństwa z Ksantypą narodziło się trzech synów. Jako 70-letni starzec S. stanął przed sądem, a mechanizm wytoczono mu za obrazę bogów szołochow michaił aleksandrowicz.
Definicja Stein Gertrude:
Co to jest powieściopisarka i eseistka. Kształciła się w stanach zjednoczonych ameryki w Radcliffe College, gdzie pod kierunkiem W. Jamesa studiowała psychologię; rozpoczęła także naukę na wydziale medycyny szołochow michaił aleksandrowicz.

Co to jest Szołochow Michaił Aleksandrowicz znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: