Co to znaczy SULLY-PRUDHOMME RENE FRANÇOIS ARMAND słownik. Biografia laureat lit. Nagrody Nobla.

Sully-Prudhomme Rene Franço co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sully-Prudhomme Rene François Armand

Co to jest SULLY-PRUDHOMME RENE FRANÇOIS ARMAND: pisarz franc., członek Akademii Francuskiej, pierwszy laureat lit. Nagrody Nobla (1901). W młodości objawiał talent matematyczny, zamierzał zdawać na studia inżynieryjne, jednak poważna dolegliwość oczu uniemożliwiła mu realizację planów. Znalazł zatrudnienie jako urzędnik w fabryce, a w dalszym ciągu w biurze notarialnym. Nocami studiował filozofię i pisał wiersze. Zadebiutował zbiorkiem poetyckim Stance i poematy (1865). W l. 60. ukazały się ponadto tomy: Próby (1866), Stajnie Augiasza (1866), Włoskie zarysy (1866-68) i Samotność (1869). Kilka utworów S.-P. zostało włączonych do antologii Parnas współczesny (zobacz Charles Leconte de Lisle). Najwięcej miejsca w twórczości poety zajmowały wówczas próby sformułowania praw rządzących jego życiem moralnym, co za każdym wspólnie dowodziło tkwiącego w nim konfliktu pomiędzy religią a edukacją. Ta ostatnia zdominować miała późniejsze utwory S.-P.: zestaw Przeznaczenia (1872) i poematy Sprawiedliwość (1878) i Szczęście (1888), gdzie pisarz pragnął zawrzeć "olśniewające zdobycze edukacji i ogromne syntezy współczesnej myśli spekulatywnej". Do kwestii rel. wrócił w ostatnim okresie życia traktatami Prawdziwa religia Pascala (1905) i Psychologia wolnego wyboru. W werdykcie Szwedzkiej Akademii, uzasadniającym wybór do Nagrody Nobla (drugim kandydatem był L. Tołstoj), napisano, iż zaznaczony został za "znakomite osiągnięcia literackie, zwłaszcza za idealizm, doskonałość artystyczną, a również niezwykłe połączenie duchowości i talentu". Dziś S.-P. należy do pisarzy niemal kompletnie zapomnianych
Definicja Sowizdrzał, Sowiźrzał:
Co to jest niem. wieśniaka, pozornego głuptasa pochodzącego z Brunszwiku, który płatał figle mieszczanom przez dosłowne wykonywanie ich poleceń. Zdobył sławę największego w Europie wesołka i błazna, a sully-prudhomme rene françois armand.
Definicja Saint-John Perse, Właśc. Alexis Saint-Leger:
Co to jest laureat Nagrody Nobla (1960). Potomek starej rodziny kolonialnej zGwadelupy, dyplomata, pełnił stanowisko sekretarza generalnego we franc. MSZ. Nie godząc się zpolityką Ch. de Gaullea, na czas wojny sully-prudhomme rene françois armand.
Definicja Sołżenicyn Aleksandr Isajewicz:
Co to jest któremu za siłę moralną, zaczerpniętą z tradycji ogromnej literatury rosyjskiej przyznano Nagrodę Nobla (1970). Pochodził z rodz. inteligenckiej. Z wykształcenia fizyk. Po wybuchu II wojny światowej sully-prudhomme rene françois armand.
Definicja Smutek Tropików:
Co to jest podręcznik C. Lvi-Straussa, wktórej słynny etnolog snuje rozważania oczłowieku postrzeganym wkontekście cywilizacji różnych od europ. Wspomnienie prymitywnych szczepów (Bororos, Nambikwara, Tupi sully-prudhomme rene françois armand.
Definicja Simon Claude:
Co to jest powieściopisarz ieseista, laureat Nagrody Nobla (1985). Zaliczany poprzez krytykę do grona pisarzy tworzących szkołę nowej powieści (M. Butor, A. Robbe-Grillet, N. Sarraute), przeniósł na prozę sully-prudhomme rene françois armand.

Co to jest Sully-Prudhomme Rene François Armand znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: