Co to znaczy STRINDBERG AUGUST słownik. Biografia pisarz. Tragiczne przeżycia z dzieciństwa, na.

Strindberg August co to jest

Czy przydatne?

Definicja Strindberg August

Co to jest STRINDBERG AUGUST: szwedzki dramatopisarz, prozaik, eseista, dziennikarz i pisarz. Tragiczne przeżycia z dzieciństwa, na które złożyła się zgon matki i pięciorga rodzeństwa i brak więzi uczuciowej z ojcem, zaważyły na psychice i twórczości S. Długo szukał swojej drogi życiowej, studiując po trosze medycynę, filozofię, parając się dziennikarstwem i aktorstwem. Pisać rozpoczął na przełomie l. 60. i 70. XIX w., pozostając pod wrażeniem lektury H. Ibsena, S. Kierkegaarda, G. Brandesa i H.T. Bucklea. Pierwszymi znaczącymi utworami w jego twórczości były dramat Mistrz Olof (1872) i powieść Czerwony pokój (1879). Po tym ostatnim, okrzyknięty przywódcą radykalnej młodzieży w Szwecji, zwrócił się ku tematyce historycznokulturowej, co zaowocowało między innymi dwutomowym dziełem Naród szwedzki (1882) i zbiorem nowel Szwedzkie losy i przygody (1882). Zdeklarowany antyfeminista, czego źródła należy być może upatrywać w braku szczęścia S. do kobiet (jego trzy małżeństwa okazały się porażką), w zbiorach Dzieje małżeńskie I (1884) i Dzieje małżeńskie II (1885), będących głosem w polemice na temat emancypacji, ograniczył rolę kobiety do funkcji żony i matki. Powieścią Syn służącej (1886) S. otworzył nowy rozdział swojej twórczości, gdzie rangę prawdziwej literatury nadał jedynie utworom autobiograficznym. Powstała wówczas między innymi Spowiedź szaleńca (1893) - zaliczana do najoryginalniejszych powieści europ. Począwszy od 2. poł. l. 80. S. zajął się tworzeniem dramatów naturalistycznych, z których największy rozgłos zyskały: Koledzy (1886), Tata (1887) i Panna Julia (1888). Konflikt ze środowiskiem artystycznym Europy Zach., gdzie S. udał się w 1892 r., spowodował u niego głęboki kryzys psychiczny, objawiający się między innymi atakami manii prześladowczej. Lit. odzwierciedleniem tego trudnego okresu stały się książki Inferno (1897) i Legendy (1899). Po powrocie do Sztokholmu poeta wzbudził entuzjazm dramatami hist., wzbogaconymi psychologicznie: Gustaw Waza (1899), Eryk XIV (1899), Karol XII (1901) i Krystyna (1903), i nawiązującymi do konwencji baśniowej sztukami: Oblubienica ślubna (1902) i Biały łabędź (1902). Dramatem Gra snów (1902) S. zasłużył sobie na miano prekursora ekspresjonizmu. W 1907 r., razem z reż. A. Falckiem, poeta założył Własny Teatr, dla którego napisał cykl sztuk kameralnych: Burza (1907), Pogorzelisko (1907), Sonata widm (1907) i Pelikan (1907). Dramaty te, kompozycją nawiązujące do utworów muzycznych, łączące nierealistyczne wizje z naturalistyczną ostrością postrzegania świata, ukazują ludzi uwikłanych w niszczące sytuacje życiowe, atakują fałsz i zakłamanie. Żalowi za odchodzącym życiem poświęcił S. własną ostatnią sztukę Ogromny gościniec (1909). Poeta wielkiego formatu, który wyprzedził sporo europ. prądów artystycznych, uważany za prekursora dramatu symboliczno-ekspresjonistycznego, nie doczekał się uznania tylko w swoim państwie. Szwedzka Akademia nigdy nie zdecydowała się uhonorować go Nagrodą Nobla. Przyczyna? - S. niepochlebnie wypowiedział się o A. Noblu jako wynalazcy dynamitu. Na jęz. pol. utwory pisarza wyjaśnia-li między innymi: J. Klemensiewiczowa, L. Staff, M. Żurowska
Definicja Sadoveanu Mihail:
Co to jest Późno zalegalizowane małżeństwo rodziców S. to związek adwokata ichłopki. Matce zawdzięcza poeta zainteresowanie wsią, jej problemami, życiem mieszkańców. Na życzenie ojca podjął studia prawnicze strindberg august.
Definicja Sade Donatien Alphonse De:
Co to jest skandalista, potomek możnego arystokratycznego rodu, niemal 30 lat spędził wzamknięciu, na początku jako więzień Bastylii, później pensjonariusz zakładu dla obłąkanych. Biografowie S. podkreślają, iż strindberg august.
Definicja Sanskryt:
Co to jest Indii ihinduizmu, pochodzący zok. 1500 r. przed naszą erą, odgrywający wIndiach iAzji Płd.-Wsch. rolę analogiczną do tej, jaką wEuropie odgrywały łacina igreka. Wywodził się zdialektów strindberg august.
Definicja Smutek Tropików:
Co to jest podręcznik C. Lvi-Straussa, wktórej słynny etnolog snuje rozważania oczłowieku postrzeganym wkontekście cywilizacji różnych od europ. Wspomnienie prymitywnych szczepów (Bororos, Nambikwara, Tupi strindberg august.
Definicja Seneka Młodszy, Lucius Annaeus S.:
Co to jest filozof, retor, stoik; syn Seneki Starszego; wychowawca Nerona; oskarżony oudział wspisku Pizona, zmuszony został poprzez Nerona do popełnienia samobójstwa. Autor 12 ksiąg dialogów filoz.-moralnych strindberg august.

Co to jest Strindberg August znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: