Co to znaczy STENDHAL, WŁAŚC. HENRI BEYLE słownik. Biografia Prusach i Rosji. Pragnął zostać.

Stendhal właśc. Henri Beyle co to jest

Czy przydatne?

Definicja Stendhal, właśc. Henri Beyle

Co to jest STENDHAL, WŁAŚC. HENRI BEYLE: poeta franc., uczestnik wojen napoleońskich we Włoszech, Prusach i Rosji. Pragnął zostać komediopisarzem, "ogromnym malarzem ludzkich namiętności", w czasie gdy pierwsze utwory, napisane w Mediolanie, gdzie S. osiedlił się na stałe, były w części kompilacją i stanowiły słowo zachwytu pisarza nad sztuką i pejzażem Italii: Życie Haydna, Mozarta i Metastazja (1814), Historia malarstwa we Włoszech (1817), Rzym, Neapol i Florencja w 1817 r. Posądzony poprzez policję austriacką o karbonaryzm (sekretna organizacja rewolucyjna), cierpiący wskutek nieodwzajemnionego uczucia do Matyldy Dembowskiej, żony pol. generała, powrócił do Paryża, gdzie gościł w romantycznych salonach lit. Z tego okresu pochodzą utwory: O miłości (1822) i Racine i Szekspir (1823-25) - pamflet, gdzie S. opowiedział się po stronie romantyków. W 1830 r. poeta dostał urząd konsula w Civitavecchia, który pełnił do końca życia. Przed wyjazdem z Paryża zdążył złożyć u wydawcy rękopis powieści Czerwone i czarne. Pobyt we Włoszech był dla S. okresem intensywnej pracy twórczej. Powstały wówczas, opublikowane dopiero po zgonu pisarza: Pamiętnik egotysty (1832, druk. 1894), niedokończona powieść Lucjan Leuven (1834-35, druk. 1894), autobiografia Życie Henryka Brulard (1835-36, druk. 1890), makabryczne Kroniki włoskie (druk. 1855) i utwory, które S. opublikował sam: Pamiętnik turysty (1838) i Pustelnia parmeńska (1839). Znaczna część twórczości S. ma charakter autobiograficzny i głosi filozofię życiową pisarza, ustalaną mianem "beylizmu". Szczęście - cel człowieka, wypływa z intensywnego przeżywania wrażeń płynących z przyrody, sztuki i obcowania z drugim człowiekiem. Ten rodzaj wzruszeń właściwy jest naturom zdolnym do ogromnych namiętności, lecz i ceniącym logikę i ścisłość. S., skłonny do miłosnych uniesień (znane sobie kobiety dzielił na te, które kochał, i te, które posiadał), w twórczości zmierzał do ścisłego wyrażania myśli, pisał oszczędnym i prostym stylem, za który potępili go współcześni, a docenili potomni. Niektórzy widzieli w S. ojca nowoczesnego realizmu
Definicja Sodoma I Gomora:
Co to jest wpobliżu M. Martwego, których mieszkańcy słynęli zniemoralności irozpusty. Za karę Bóg zesłał na nich deszcz ognia isiarki, amiasta zrównał zziemią. Zkatastrofy ocaleli jedynie Lot ijego rodzina stendhal, właśc. henri beyle.
Definicja Sarraute Nathalie:
Co to jest powieściopisarka ieseistka. Urodzona wRosji, jako dziecko wyemigrowała zrodzicami do Francji, gdzie ukończyła studia prawnicze izwiązała się zgrupą pisarzy (M. Butor, A. Robbe-Grillet, C. Simon stendhal, właśc. henri beyle.
Definicja Siwa:
Co to jest głównych bogów hinduizmu; król życia iśmierci, niszczy, aby odrodzić; uosobienie najwyższej mądrości isprawiedliwości; bóg falliczny, patron sztuk pięknych itańca; wyobrażany zazwyczaj zczterema stendhal, właśc. henri beyle.
Definicja Sokrates:
Co to jest wiadomo o życiu S.; brał udział w wojnie peloponeskiej, z jego małżeństwa z Ksantypą narodziło się trzech synów. Jako 70-letni starzec S. stanął przed sądem, a mechanizm wytoczono mu za obrazę bogów stendhal, właśc. henri beyle.
Definicja Stevenson Robert Louis:
Co to jest powieściopisarz, pisarz i eseista pochodzenia szkockiego. Od dzieciństwa w niebezpieczeństwie gruźlicą, podróżował w celach zdrowotnych po Francji, Kalifornii i wyspach Pacyfiku. Na stałe osiedlił stendhal, właśc. henri beyle.

Co to jest Stendhal, właśc. Henri Beyle znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: