Co to znaczy SNYDER GARY słownik. Biografia wstanach Oregon iWashington było zafascynowanie S.

Snyder Gary co to jest

Czy przydatne?

Definicja Snyder Gary

Co to jest SNYDER GARY: amer. pisarz ieseista. Skutkiem dzieciństwa spędzonego wstanach Oregon iWashington było zafascynowanie S. przyrodą, górami, kulturą Indian (spisywał legendy Indian Hopi). WReed College podjął studia zzakresu antropologii iliteratury, które ukończył w1951 r.. W dalszym ciągu rozpoczął studiować orientalistykę na uniwersytecie wBerkeley, gdzie nawiązał kontakty zpoetami związanymi zruchem beatników, protestujących przeciwko amer. modelowi życia izach. cywilizacji. W1956 r. udał się do Japonii. WKioto, pod opieką mistrza Odo Sesso Roshi, poprzez kilkanaście lat studiował zen. Odbył liczne podróże (między innymi poprzez 6 miesięcy przebywał wIndiach). W1968 r., po powrocie do Ameryki, zaczął karierę naukową, był wykładowcą na wielu uczelniach (między innymi wBerkeley). W1985 r. Uniwersytet Kalifornijski wDavis przyznał mu tytuł prof. literatury z angielskiego: Wtwórczości S. widoczne jest zafascynowanie kulturą ifilozofią Wschodu, umotywowane ich dogłębną znajomością. Pisarz, którego światopogląd ukształtował się pod wpływem buddyzmu, odrzucał schemat cywilizacji zach., protestował przeciw antropocentryzmowi, który nie brał pod uwagę rzeczywistości pozaludzkiej. Wswoich filoz. lirykach zawierał przemyślenia nad rolą natury ireligii wżyciu człowieka. Inspiracji do swych dzieł szukał również wkulturach pierwotnych. Autor tomików poetyckich Riprap (1959), Myths and Texts (1960), Six Sections from Mountains and Rivers without End (1965), The Back Country (1968), Regarding Wave (1969), Turtle Island (1974) - za który dostał Nagrodę Pulitzera, Axe Handles (1983), Left Out in the Rain (1986), esejów, które powstały pod wpływem obserwacji odmiennych kultur, między innymi zestaw Earth House Hold (1970). S. dokonywał również tłumaczeń na język z angielskiego: literaturze orientalnej
Definicja Sade Donatien Alphonse De:
Co to jest skandalista, potomek możnego arystokratycznego rodu, niemal 30 lat spędził wzamknięciu, na początku jako więzień Bastylii, później pensjonariusz zakładu dla obłąkanych. Biografowie S. podkreślają, iż snyder gary.
Definicja Svevo Italo, Właśc. Ettore Schmitz:
Co to jest Potomek zamożnej żyd. rodziny, życie związał z Triestem, do którego wrócił po trwającym kilkanaście lat pobycie w Wiedniu, gdzie pracował jako urzędnik bankowy. Dwie pierwsze powieści S., Jedno snyder gary.
Definicja Supervielle Jules:
Co to jest nowelista i dramaturg. Ur. w Urugwaju, dokąd regularnie powracał, studiował literaturę hiszp. na uniwersytecie w Paryżu. W latach I wojny światowej, jako żołnierz formacji pomocniczych, przyczynił snyder gary.
Definicja Sodoma I Gomora:
Co to jest wpobliżu M. Martwego, których mieszkańcy słynęli zniemoralności irozpusty. Za karę Bóg zesłał na nich deszcz ognia isiarki, amiasta zrównał zziemią. Zkatastrofy ocaleli jedynie Lot ijego rodzina snyder gary.
Definicja Szołochow Michaił Aleksandrowicz:
Co to jest Nagrody Nobla (1965) przyznanej za siłę artystyczną i prawdziwość epopei o dońskim kozactwie w przełomowych dla Rosji czasach . Pochodził z rodz. kozackiej, wychował się w stanicy Wieszenskiej nad snyder gary.

Co to jest Snyder Gary znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: