Co to znaczy ŠIMIĆ ANTUN BRANKO słownik. Biografia zrodziny hercegowińskich górali. Wczasie.

Šimić Antun Branko co to jest

Czy przydatne?

Definicja Šimić Antun Branko

Co to jest ŠIMIĆ ANTUN BRANKO: pisarz chorw. zajmujący się także krytyką lit. Pochodził zrodziny hercegowińskich górali. Wczasie edukacji wgimnazjum wZagrzebiu, którą zaczął w1914 r., wydawał czasopisma "Vijavica" i"Juriš". Drukowane wpismach utwory, artykuły, prawie zawsze autorstwa Š., nie podobały się władzom szkoły, które usunęły młodego poetę zgimnazjum. W1924 r. ukazało się kilka numerów "Književnika", kolejnego pisma młodego wydawcy. Wpublikowanych artykułach Š. piętnował modernizm ijego epigonów. Pisarz był orędownikiem awangardy wliteraturze, w okolicy M. Krležy gł. reprezentantem nurtu ekspresjonistycznego. Wswojej literaturze, pisanej wierszem wolnym, dążył do maksymalnej zwięzłości opisu. Jedyny wydany za życia poety tomik, Preobraženja (1920), zwiastuje zmiany wjego twórczości, etapowo odchodzi Š. od maniery ekspresjonistycznej na rzecz konkretyzmu wprezentowaniu egzystencji człowieka. Kluczowym tematem literaturze Š. było dążenie do poznania sensu życia, poczucie nieuchronności zgonu, samotność nękająca człowieka wwielkim mieście
Definicja Sillanpaa Frans Eemil:
Co to jest fiński, laureat Nagrody Nobla (1939). Potomek ubogiej chłopskiej rodziny, zaczął w1908 r. studia na wydziale biologii uniwersytetu helsińskiego, po czym po kilku latach porzucił naukę, aby poświęcić šimić antun branko.
Definicja Sofokles:
Co to jest tragików gr., reformator tragedii; wprowadził na scenę trzeciego aktora, dekoracje sceniczne, ograniczył rolę chóru, rozbudował dialog i akcję. Bohaterów jego sztuk, mimo że nadal są heroiczni šimić antun branko.
Definicja Supervielle Jules:
Co to jest nowelista i dramaturg. Ur. w Urugwaju, dokąd regularnie powracał, studiował literaturę hiszp. na uniwersytecie w Paryżu. W latach I wojny światowej, jako żołnierz formacji pomocniczych, przyczynił šimić antun branko.
Definicja Saturnalia:
Co to jest święto ku czci Saturna, przypadało na koniec grudnia, trwało 3-5 dni (wzorowane na gr. Kroniach, świętach ku czci Kronosa), miało swawolny charakter, wczasie zabawy zacierały się różnice społ šimić antun branko.
Definicja Shelley Percy Bysshe:
Co to jest pisarz ieseista; przyjaciel G.G. Byrona. Uczeń ekskluzywnej szkoły wEton, student Oksfordu, został usunięty zuczelni za sprawą duchownych przełożonych, których próbował traktatem Opotrzebie ateizmu šimić antun branko.

Co to jest Šimić Antun Branko znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: