Co to znaczy SIKELIANOS ANGELOS słownik. Biografia starożytnych igrzysk wDelfach, ich wskrzeszenie.

Sikelianos Angelos co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sikelianos Angelos

Co to jest SIKELIANOS ANGELOS: gr. pisarz idramaturg. Dążeniem S. było przypomnienie idei starożytnych igrzysk wDelfach, ich wskrzeszenie wświecie współcz., aby ludzkość mogła ponownie zbratać się duchowo. Skutkiem tych starań były igrzyska w1927 r. Wczasie IIwojny światowej S. brał aktywny udział wruchu oporu, opowiadał się za demokracją ipojednaniem nar. Poglądy itwórczość S. wyrastały zinspiracji myślą, poezją starożytnej Grecji, zjej konfrontacji zosiągnięciami współczesności, łączyły starożytne dziedzictwo zsukcesją kulturowego uniwersum. Utrzymane wmistycznej atmosferze liryki ipoematy S., Jasnowidzący (1907), Prologos sti zoi (cz. 1-4, 1915-17), przywoływały epikę starożytnej Grecji, oddawały hołd przyrodzie, wysiłkowi człowieka, jego sile. Ponadto autor dramatów poet. zawierających motywy mitologiczne, hist., Sybilla (1940), Othanatos tu Digeni (1947), tomiku literaturze zgromadzonych Lirikos wios (t. 1-3, 1947)
Definicja Snyder Gary:
Co to jest ieseista. Skutkiem dzieciństwa spędzonego wstanach Oregon iWashington było zafascynowanie S. przyrodą, górami, kulturą Indian (spisywał legendy Indian Hopi). WReed College podjął studia zzakresu sikelianos angelos.
Definicja Shakespeare William:
Co to jest dramaturg, pisarz, aktor. Mało wiadomo opoczątkach życia itwórczości S. Dokonana rekonstrukcja biografii jest niekompletna, regularnie hipotetyczna. Urodził się wmiasteczku Stratford-on-Avon. Jego sikelianos angelos.
Definicja Spitteler Carl, Pseud. C. Felix Tandem:
Co to jest tworzący w języku niem.; laureat Nagrody Nobla (1919) przyznanej za niezrównany epos Wiosna olimpijska . Pochodził z rodz. szwajc. wysokiego urzędnika państwowego. Po 2 latach porzucił prawo na rzecz sikelianos angelos.
Definicja Szestow Lew, Właśc. L. Isaakowicz Szwarcman:
Co to jest myśliciel, jeden z wybitniejszych przedstawicieli egzystencjalizmu chrześc. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej z Kijowa. W Moskwie, Kijowie i Berlinie studiował matematykę i prawo. W 1895 r sikelianos angelos.
Definicja Stary Człowiek I Morze:
Co to jest Hemingwaya, która stała się fundamentem do przyznania pisarzowi w 1954 r. Nagrody Nobla za całokształt twórczości. Po blisko trzech miesiącach niepowodzeń staremu rybakowi, Santiago, udaje się złowić sikelianos angelos.

Co to jest Sikelianos Angelos znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: