Co to znaczy SHAW GEORGE BERNARD słownik. Biografia laureat Nagrody Nobla (1925). Genialny samouk.

Shaw George Bernard co to jest

Czy przydatne?

Definicja Shaw George Bernard

Co to jest SHAW GEORGE BERNARD: z angielskiego: dramaturg ieseista pochodzenia irl., laureat Nagrody Nobla (1925). Genialny samouk ierudyta, nigdy nie ukończył wyższych studiów. W1876 r. opuścił Dublin iwraz zmatką przeniósł się do Londynu, gdzie poświęcił się działalności lit., dorabiając jako pianista. Inteligentny mówca (propagował idee socjalistyczne) ikrytyk sztuki, głosił radykalne poglądy estetyczne: był orędownikiem R.Wagnera wmuzyce (Doskonały Wagneryta, 1898), H. Ibsena wteatrze (Kwintesencja ibsenizmu, 1891) iWhistlera wmalarstwie. Inicjalne powieści S., poza Miłością pośród twórców (1900), nie znalazły uznania woczach krytyki iczytelników. Prawdziwy talent ujawnił S. dopiero jako dramaturg. Własne sztuki, realizujące koncepcję dramaturgii intelektualnej, wktórych bohaterami stają się nie postacie sceniczne, lecz reprezentowane poprzez nie poglądy iteorie, podzielił na "niemiłe" - mające charakter oskarżycielski, i "przyjemne" - ujmujące tematykę obyczajową wsposób przekorny iparodystyczny. Spośród 50 dramatów S. niesłabnącym powodzeniem cieszą się: Szczygli Zaułek (1892) - skierowany przeciwko kamienicznikom wyzyskującym londyńską biedotę, Profesja pani Warren (1898) - piętnująca zalegalizowaną prostytucję, Człowiek inadczłowiek (1903) - owoc filoz. poglądów pisarza, upatrującego w"sile życiowej" środek do udoskonalenia rodzaju ludzkiego, Cezar iKleopatra (1901) - parodystyczna polemika zklasyczną tragedią Szekspira, Major Barbara (1905) - satyra na Armię Zbawienia idziałalność filantropijną, Doktor na rozdrożu (1906) - podejmujący problem etyki zawodowej i Pigmalion (1913). Wdorobku pisarza znalazł się nadto pięciotomowy cykl dramaturgiczny Zpowrotem do Matuzalema (1921), ukazujący ewolucyjną historię ludzkości, ujętą wramy fantastycznej utopii
Definicja Schlegel August Wilhelm Von:
Co to jest pisarze, teoretycy literatury. F. - gł. ideolog wczesnego romantyzmu; A. - współtwórca ikrzewiciel idei romantyzmu. W1796 r. wJenie bracia skupili wokół siebie grupę pisarzy ustalaną jako tak zwany shaw george bernard.
Definicja Szestow Lew, Właśc. L. Isaakowicz Szwarcman:
Co to jest myśliciel, jeden z wybitniejszych przedstawicieli egzystencjalizmu chrześc. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej z Kijowa. W Moskwie, Kijowie i Berlinie studiował matematykę i prawo. W 1895 r shaw george bernard.
Definicja Sachs Nelly:
Co to jest idramatopisarka, której przyznano w1966 r., wraz zizraelskim poetą Szmuelem Josefem Agnonem, Nagrodę Nobla za znakomite utwory liryczne idramatyczne, analizujące los narodu żydowskiego . Urodziła się shaw george bernard.
Definicja Sadoveanu Mihail:
Co to jest Późno zalegalizowane małżeństwo rodziców S. to związek adwokata ichłopki. Matce zawdzięcza poeta zainteresowanie wsią, jej problemami, życiem mieszkańców. Na życzenie ojca podjął studia prawnicze shaw george bernard.
Definicja Sołżenicyn Aleksandr Isajewicz:
Co to jest któremu za siłę moralną, zaczerpniętą z tradycji ogromnej literatury rosyjskiej przyznano Nagrodę Nobla (1970). Pochodził z rodz. inteligenckiej. Z wykształcenia fizyk. Po wybuchu II wojny światowej shaw george bernard.

Co to jest Shaw George Bernard znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: