Co to znaczy SHAKESPEARE WILLIAM słownik. Biografia opoczątkach życia itwórczości S. Dokonana.

Shakespeare William co to jest

Czy przydatne?

Definicja Shakespeare William

Co to jest SHAKESPEARE WILLIAM: z angielskiego: dramaturg, pisarz, aktor. Mało wiadomo opoczątkach życia itwórczości S. Dokonana rekonstrukcja biografii jest niekompletna, regularnie hipotetyczna. Urodził się wmiasteczku Stratford-on-Avon. Jego tata był rękawicznikiem sprawującym urzędy miejskie, matka wywodziła się ze szlacheckiej rodziny katolickiej. Najprawdopodobniej od około 1581r. S. gościł wdomach A.Houghtona wLea Hall iT.Hesketha wRuffordzie, mecenasów zespołów teatralnych. Przyjmuje się, że tam po raz pierwszy S.zetknął się zteatrem. Około 1588 r. przybył do Londynu, gdzie pozostał do 1610. Początkowo był aktorem iautorem scenicznych przeróbek. Pierwsze poematy, dedykowane hr. Southamptonowi, Wenus iAdonis (1593) i Lukrecja (1594), przyniosły S. uznanie wkręgach dworskich. W1594 r. związał się ztrupą teatr. Sług Lorda Szambelana, która od 1599 wszystkie sztuki wystawiała we własnym teatrze The Globe, potem wBlackfriars Theatre. Po zgonu Elżbiety Iw1603 r. trupa, nad którą mecenat objął JakubI, przyjęła nazwę Sług Królewskich. W 1596 S. uzyskał tytuł szlachecki. Do naszych czasów nie przetrwał ani jeden rękopis S. Za życia artysty ukazało się tylko 7 sztuk wniedokładnym wydaniu pirackim (tak zwany Bad Quartos) i 14 wczęści pokrywających się znimi utworów autoryzowanych (tak zwany Good Quartos), które były prawdopodobnie reakcją na podrobione wersje pirackie. Członkowie trupy Sług Lorda Szambelana opracowali na kanwie manuskryptów iczęściowo opierając się na Good Quartos 36 sztuk S. wydanych w1623 (tak zwany Pierwsze Folio). Edycja ta ustaliła kanon utworów S., stała się fundamentem wszystkich późniejszych wydań. Ostatecznie przyjmuje się, że S. jest autorem 37 sztuk (onie do końca ustalonej chronologii), które dzieli się na: kroniki hist., powiązane zdziejami Anglii (Henryk VI, Ryszard III, obie 1590-93; Ryszard II, 1595; Henryk IV, 1596-98; Henryk V, 1599), tragedie (Romeo iJulia, 1595; Hamlet, 1601; Otello, 1604; Władca Lear, 1606; Makbet, 1606; Antoniusz iKleopatra, 1607) ikomedie (Stracone zachody miłości, 1594; Poskromienie złośnicy, 1594; Sen nocy letniej, 1595; Jak wam się podoba, 1599-1600; Wesołe kumoszki zWindsoru, 1602; Wieczór Trzech Króli, 1602; Burza, 1611). S. jest również autorem cyklu 154 sonetów (1609) uznawanych za perełki z angielskiego: liryki. Twórczość S., który nawiązywał do Seneki (mł.), Plauta, Plutarcha, do średniowiecznych kronik, początkowo pośród współczesnych mu była wysoko ceniona, jednak zczasem zaczęto wysuwać przeciw artysty oskarżenia oprostactwo iłamanie klasycznych reguł. Od romantyzmu do dzisiaj uznaje się S. za najwybitniejszego dramaturga literatury światowej, którego twórczość znacznie wpłynęła na kształtowanie się nowożytnego teatru europ. Życie idzieło S. stały się inspiracją dla J.Maddena, który w1998 r. nakręcił video Zakochany Szekspir
Definicja Stendhal, Właśc. Henri Beyle:
Co to jest uczestnik wojen napoleońskich we Włoszech, Prusach i Rosji. Pragnął zostać komediopisarzem, ogromnym malarzem ludzkich namiętności , w czasie gdy pierwsze utwory, napisane w Mediolanie, gdzie S shakespeare william.
Definicja Sen Nocy Letniej:
Co to jest zawierająca przedmioty liryki, groteski, farsy, fantastyki, nawiązująca do z angielskiego: folkloru (wątek Puka iTytanii) iśredniowiecznej legendy. Akcję sztuki umieścił autor wprzedhomeryckich shakespeare william.
Definicja Swinburne Algernon Charles:
Co to jest pisarz, dramaturg i krytyk. Uczeń ekskluzywnej szkoły w Eton, student Oksfordu, zrezygnował z kontynuowania studiów, aby wieść życie światowca, obracając się w lit. kręgach Londynu. Na twórczość S shakespeare william.
Definicja Sowizdrzał, Sowiźrzał:
Co to jest niem. wieśniaka, pozornego głuptasa pochodzącego z Brunszwiku, który płatał figle mieszczanom przez dosłowne wykonywanie ich poleceń. Zdobył sławę największego w Europie wesołka i błazna, a shakespeare william.
Definicja Sikelianos Angelos:
Co to jest idramaturg. Dążeniem S. było przypomnienie idei starożytnych igrzysk wDelfach, ich wskrzeszenie wświecie współcz., aby ludzkość mogła ponownie zbratać się duchowo. Skutkiem tych starań były igrzyska shakespeare william.

Co to jest Shakespeare William znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: