Co to znaczy SCOTT WALTER słownik. Biografia wczesnej młodości zafascynowany historią ifolklorem.

Scott Walter co to jest

Czy przydatne?

Definicja Scott Walter

Co to jest SCOTT WALTER: szkocki pisarz ipowieściopisarz, artysta powieści hist.; od wczesnej młodości zafascynowany historią ifolklorem swojego państwie, jako prawnik zmuszony do częstych podróży służbowych wodległe zakątki Szkocji, zbierał ispisywał stare podania ilegendy. W1802 r. wydał anonimowo zestaw dawnych ballad Minstrele szkockiego pogranicza, którym rozbudził charakterystyczne dla romantyzmu zainteresowanie poezją ikulturą ludową. Swoją twórczość, także nawiązującą do rodzimych tradycji, zaczął liryczno-epickim poematem Pieśń ostatniego minstrela (1805), którym zapoczątkował formę powieści poetyckiej podjętą potem poprzez G. Byrona ipol. romantyków. Następne utwory S. to sentymentalne wtonie poematy Marmion (1808), Pani jeziora (1810), Matylda Rokeby (1813), Pan dwóchset wysp (1815). Wwieku 40 lat poeta porzucił poezję na rzecz prozy ijako artysta powieści hist. na trwałe zapisał się wlit. światowej. Do jego najwybitniejszych dzieł tego gat. zalicza się: powiązane zwydarzeniami okresu powstań jakobickich (zwolenników Stuartów) Waverley, a więc lat temu sześćdziesiąt (1814), Purytanie szkoccy (1816), Rob Roy (1817), Więzienie wEdynburgu (1818), Narzeczona zLammermoor (1819); utwory, do których tematykę S.zaczerpnął zdawnych dziejów Anglii iFrancji Ivanhoe (1819), Kenilworth (1821), Kwintyn Durward, a więc Szkot na dworze Ludwika XI (1823), Talizman (1825). Wwiększości wymienionych powieści postaci hist. występują wroli bohaterów drugoplanowych, kluczowe znaczenie mają postaci fikcyjne. Wiernie oddane tło hist. wpołączeniu zsensacyjną, obfitującą wspiski iintrygi fabułą stanowią oatrakcyjności dzieł S. Poeta znalazł swoich naśladowców wcałej Europie; na ustalenie prozy wzorowanej na hist. powieściach S. wprowadzono termin walterscottyzm
Definicja Stein Gertrude:
Co to jest powieściopisarka i eseistka. Kształciła się w stanach zjednoczonych ameryki w Radcliffe College, gdzie pod kierunkiem W. Jamesa studiowała psychologię; rozpoczęła także naukę na wydziale medycyny scott walter.
Definicja Stevenson Robert Louis:
Co to jest powieściopisarz, pisarz i eseista pochodzenia szkockiego. Od dzieciństwa w niebezpieczeństwie gruźlicą, podróżował w celach zdrowotnych po Francji, Kalifornii i wyspach Pacyfiku. Na stałe osiedlił scott walter.
Definicja Sully-Prudhomme Rene François Armand:
Co to jest członek Akademii Francuskiej, pierwszy laureat lit. Nagrody Nobla (1901). W młodości objawiał talent matematyczny, zamierzał zdawać na studia inżynieryjne, jednak poważna dolegliwość oczu scott walter.
Definicja Saint-John Perse, Właśc. Alexis Saint-Leger:
Co to jest laureat Nagrody Nobla (1960). Potomek starej rodziny kolonialnej zGwadelupy, dyplomata, pełnił stanowisko sekretarza generalnego we franc. MSZ. Nie godząc się zpolityką Ch. de Gaullea, na czas wojny scott walter.
Definicja Sikelianos Angelos:
Co to jest idramaturg. Dążeniem S. było przypomnienie idei starożytnych igrzysk wDelfach, ich wskrzeszenie wświecie współcz., aby ludzkość mogła ponownie zbratać się duchowo. Skutkiem tych starań były igrzyska scott walter.

Co to jest Scott Walter znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: