Co to znaczy SCOTT WALTER słownik. Biografia wczesnej młodości zafascynowany historią ifolklorem.

Scott Walter co to jest

Czy przydatne?

Definicja Scott Walter

Co to jest SCOTT WALTER: szkocki pisarz ipowieściopisarz, artysta powieści hist.; od wczesnej młodości zafascynowany historią ifolklorem swojego państwie, jako prawnik zmuszony do częstych podróży służbowych wodległe zakątki Szkocji, zbierał ispisywał stare podania ilegendy. W1802 r. wydał anonimowo zestaw dawnych ballad Minstrele szkockiego pogranicza, którym rozbudził charakterystyczne dla romantyzmu zainteresowanie poezją ikulturą ludową. Swoją twórczość, także nawiązującą do rodzimych tradycji, zaczął liryczno-epickim poematem Pieśń ostatniego minstrela (1805), którym zapoczątkował formę powieści poetyckiej podjętą potem poprzez G. Byrona ipol. romantyków. Następne utwory S. to sentymentalne wtonie poematy Marmion (1808), Pani jeziora (1810), Matylda Rokeby (1813), Pan dwóchset wysp (1815). Wwieku 40 lat poeta porzucił poezję na rzecz prozy ijako artysta powieści hist. na trwałe zapisał się wlit. światowej. Do jego najwybitniejszych dzieł tego gat. zalicza się: powiązane zwydarzeniami okresu powstań jakobickich (zwolenników Stuartów) Waverley, a więc lat temu sześćdziesiąt (1814), Purytanie szkoccy (1816), Rob Roy (1817), Więzienie wEdynburgu (1818), Narzeczona zLammermoor (1819); utwory, do których tematykę S.zaczerpnął zdawnych dziejów Anglii iFrancji Ivanhoe (1819), Kenilworth (1821), Kwintyn Durward, a więc Szkot na dworze Ludwika XI (1823), Talizman (1825). Wwiększości wymienionych powieści postaci hist. występują wroli bohaterów drugoplanowych, kluczowe znaczenie mają postaci fikcyjne. Wiernie oddane tło hist. wpołączeniu zsensacyjną, obfitującą wspiski iintrygi fabułą stanowią oatrakcyjności dzieł S. Poeta znalazł swoich naśladowców wcałej Europie; na ustalenie prozy wzorowanej na hist. powieściach S. wprowadzono termin walterscottyzm

Co to jest Scott Walter znaczenie w Słownik bohaterów S .