Co to znaczy SCHILLER FRIEDRICH VON słownik. Biografia Goethego najznakomitszy reprezentant tak.

Schiller Friedrich von co to jest

Czy przydatne?

Definicja Schiller Friedrich von

Co to jest SCHILLER FRIEDRICH VON: niem. pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, w okolicy J.W.Goethego najznakomitszy reprezentant tak zwany klasyki weimarskiej. Urodził się wrodzinie felczera wojskowego. Książę wirtemberski Karol Eugeniusz zmusił S. do studiów medycznych na akademii wojskowej wStuttgarcie, którą ukończył w1780. Pierwszy moment twórczości S., naznaczony młodzieńczymi lekturami dzieł Rousseau, Szekspira, pisarzy okresu Sturm und Drang, był wyrazem buntu wobec panujących stosunków społ., które zniewalały jednostkę, odbierały jej prawo do samodzielnego rozwoju. Wyrazem tych przekonań były dramaty Zbójcy (1871), Sprzysiężenie Fieska wGenui (1783), Intryga imiłość (1784), Don Carlos (1787), który zamykał młodzieńczy moment jego twórczości. Wnastępnych latach S. samodzielnie studiował historię Niemiec, filozofię Kanta, zajmował się kulturą isztuką antyczną; skutkiem tych zainteresowań były rozprawy hist. (między innymi Dzieje odłączenia się zjednoczonych Niderlandów od Hiszpanii, 1788; Dzieje wojny trzydziestoletniej, 1791-93) i estetyczne (Listy oestetycznym wychowaniu człowieka iinne rozprawy, 1795) Wdysertacjach tych S. wyraził pogląd osprzeczności pomiędzy ideałem arzeczywistością, przedstawił obraz człowieka współczesnego jako "bytu rozdartego", którego zintegrować może umoralniający wpływ sztuki. W1799 r. przeniósł się do Weimaru. S.od 1794 łączyły zJ.W.Goethem przyjaźń iwspółpraca na łamach lit. czasopism "Die Horen" (1795-97) i"Musenalmanach" (1796-1800). Moment 1794-1805, wktórym obaj poeci stworzyli własne znakomite dzieła, nazywany jest wlit. niem. okresem klasyki weimarskiej (Weimarer Klassik). Wtym czasie S. napisał sporo liryków, słynne ballady (Rękawiczka, Graf Habsburg, Pierścień Polikratesa, Żurawie Ibikusa, Pieśń odzwonie), dramaty hist. (Obóz Wallensteina, 1800; Maria Stuart, 1801; Dziewica Orleańska, 1802; Wilhelm Tell, 1804; niedokończony Demetrius, 1805)
Definicja Szewczenko Taras:
Co to jest rysownik. Pochodził z rodz. pańszczyźnianego chłopa. Po zgonu rodziców służył na dworze ziemianina Engelhardta, gdzie zauważono jego talent plastyczny i umożliwiono naukę sztuki malarskiej w Wilnie i schiller friedrich von.
Definicja Staul Germaine De:
Co to jest krytyk lit., znakomita osobowość swojej epoki. Córka bogatego bankiera i ministra finansów, J. Neckera, dorastała w otoczeniu myślicieli i pisarzy oświecenia, którzy odwiedzali salon jej rodziców. W schiller friedrich von.
Definicja Strindberg August:
Co to jest dramatopisarz, prozaik, eseista, dziennikarz i pisarz. Tragiczne przeżycia z dzieciństwa, na które złożyła się zgon matki i pięciorga rodzeństwa i brak więzi uczuciowej z ojcem, zaważyły na psychice schiller friedrich von.
Definicja Saturn:
Co to jest rolnictwa, utożsamiany zgr. Kronosem. Wg przekazów S., po wygnaniu zOlimpu poprzez Zeusa, został po Janusie władcą Italii, aczas, wktórym panował, określano jako złoty wiek. Przekazał ludziom schiller friedrich von.
Definicja Stendhal, Właśc. Henri Beyle:
Co to jest uczestnik wojen napoleońskich we Włoszech, Prusach i Rosji. Pragnął zostać komediopisarzem, ogromnym malarzem ludzkich namiętności , w czasie gdy pierwsze utwory, napisane w Mediolanie, gdzie S schiller friedrich von.

Co to jest Schiller Friedrich von znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: