Co to znaczy SARTRE JEAN-PAUL słownik. Biografia laureat Nagrody Nobla (1964; odmówił jej przyjęcia.

Sartre Jean-Paul co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sartre Jean-Paul

Co to jest SARTRE JEAN-PAUL: franc. powieściopisarz, dramaturg, eseista ifilozof; laureat Nagrody Nobla (1964; odmówił jej przyjęcia). Przyszedł na świat wstarej rodzinie alzackiej, spokrewnionej między innymi z A. Schweitzerem. Ukończył liceum Louis-le-Grand i cole Normale Suprieure, gdzie w1925 r. uzyskał dyplom zfilozofii. Pobyt wBerlinie, dokąd wyjechał, aby kontynuować naukę, zaowocował zgłębieniem myśli Heideggera, Husserla iKierkegaarda. Po powrocie do Francji w1935 r. podjął pracę nauczyciela filozofii wliceach wHawrze, Laon iParyżu. Powołany do wojska, trafił do obozu jenieckiego, skąd wyszedł po kilku miesiącach, aby na dobre osiąść wstolicy ipoświęcić się twórczości filoz. ilit. Wtym czasie zawarł nieformalny pod względem prawnym, polegający się na głębokim porozumieniu intelektualnym związek z S. de Beauvoir, który przetrwał całe życie pisarza. Na l. 50. datuje się start "romansu" S. zkomunizmem; jednakże nigdy nie został członkiem Francuskiej Partii Komunistycznej, swoim autorytetem S. wspierał stalinizm, maoistowską rewolucję kulturalną ireżim Fidela Castro. Pod koniec życia wykonał symboliczny czyn pojednania zprawicą, stając wobronie uchodźców zkomunistycznego Wietnamu. Pierwsze próby pisarskie S. podjął jeszcze wl. 30.; powstały wówczas: powieść Mdłości (1938), tom nowel Mur (1939) i studia zfilozofii, Wyobraźnia (1938). Wokresie okupacji niem., w okolicy działalności wpodziemnym ruchu oporu, pisarza pochłaniała robota nad budową mechanizmu filoz., którego gł. zarysy przedstawił wdziele Egzystencjalizm jest humanizmem (1946). Niepowodzenie trzytomowego cyklu powieściowego Drogi wolności (Wiek męski, 1945; Zwłoka, 1945; Rozpacz, 1949), wktórym przy zastosowaniu techniki symultanicznej S. nakreślił epicką panoramę Europy lat wojny, zniechęciło go do twórczości powieściowej. Zwrócił się ku dramatopisarstwu iodniósł spektakularny sukces. Zasłynął jako artysta "teatru idei", którego kluczowy zrąb stanowią sztuki: Muchy (1942), Przy drzwiach zamkniętych (1944), Brudne ręce (1948), Diabeł iPan Bóg (1951), Ladacznica zzasadami (1946) i Niekrasow (1955). Szeroka publiczność zapamiętała S. jako scenarzystę filmu Czarownice zSalem, opartego na sztuce A. Millera Próba. Pozycję w najwyższym stopniu wpływowego artysty franc. XX w. zawdzięcza S. wnajwiększym stopniu swojej myśli filoz. iestetycznej, której popularyzacją zajął się wzałożonym poprzez siebie w1945 miesięczniku "Les Temps Modernes". Studiami krytycznymi: Beaudelaire (1947), Święty Genet, aktor imęczennik (1952), szkicami zkilku tomów Sytuacje I, II, III (1947-49) i nie dokończoną monografią o G. Flaubercie Przygłup wrodzinie (1979), S. położył podwaliny pod współczesną krytykę lit
Definicja Sterne Laurence:
Co to jest angielskiego:, prekursor tak zwany antypowieści (nouveau roman); absolwent Cambridge, jeszcze w okresie studiów przyjął święcenia duchownego anglikańskiego, po czym 20 lat spędził jako wiejski sartre jean-paul.
Definicja Saturn:
Co to jest rolnictwa, utożsamiany zgr. Kronosem. Wg przekazów S., po wygnaniu zOlimpu poprzez Zeusa, został po Janusie władcą Italii, aczas, wktórym panował, określano jako złoty wiek. Przekazał ludziom sartre jean-paul.
Definicja Sagan Françoise, Właśc. F. Quoirez:
Co to jest franc. Zadebiutowała jako 19-latka niewielką powieścią Witaj smutku (1954), która zmiejsca stała się czytelniczym przebojem iprzyniosła pisarce Nagrodę Krytyki i pochwałę samego F. Mauriaca. Pomimo sartre jean-paul.
Definicja Sen Nocy Letniej:
Co to jest zawierająca przedmioty liryki, groteski, farsy, fantastyki, nawiązująca do z angielskiego: folkloru (wątek Puka iTytanii) iśredniowiecznej legendy. Akcję sztuki umieścił autor wprzedhomeryckich sartre jean-paul.
Definicja Šimić Antun Branko:
Co to jest zajmujący się także krytyką lit. Pochodził zrodziny hercegowińskich górali. Wczasie edukacji wgimnazjum wZagrzebiu, którą zaczął w1914 r., wydawał czasopisma Vijavica i Juriš . Drukowane wpismach sartre jean-paul.

Co to jest Sartre Jean-Paul znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: