Co to znaczy SARRAUTE NATHALIE słownik. Biografia dziecko wyemigrowała zrodzicami do Francji, gdzie.

Sarraute Nathalie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sarraute Nathalie

Co to jest SARRAUTE NATHALIE: franc. powieściopisarka ieseistka. Urodzona wRosji, jako dziecko wyemigrowała zrodzicami do Francji, gdzie ukończyła studia prawnicze izwiązała się zgrupą pisarzy (M. Butor, A. Robbe-Grillet, C. Simon) tworzących szkołę "nowej powieści" (nouveau roman). Zadebiutowała zbiorem miniatur Tropizmy (1938), którym wyznaczyła kierunek swoich lit. poszukiwań, wykazując, iż słowa raczej ukrywają, niż pokazują prawdziwą rzeczywistość, wprzeciwieństwie do posiadających umiejętność ujawniania iodsłaniania "tropizmów" - wewnętrznych, instynktownych odruchów psychicznych. Własne zainteresowania badawcze S. rozwinęła wformę powieściową wPortrecie nieznajomego (1947), dziele opatrzonym przedmową J.P.Sartrea, wktórej poeta stwierdził, iż wpowojennym zdezintegrowanym ipozbawionym spójnego mechanizmu wartości świecie również iproza powieściowa winna ulec analogicznej dezintegracji. Portret stał się manifestem iewangelią ruchu "nowej powieści". Wtwórczym dorobku S. znalazły się ponadto: powieści Planetarium (1959), Złote owoce (1963), Pomiędzy życiem aśmiercią (1968), sztuki teatralne Milczenie (1967) iKłamstwo (1967) i tom eseistyczny Wiek podejrzliwości (1956), wktórym poetka podważyła znaczenie fabuły ibohatera powieściowego

Co to jest Sarraute Nathalie znaczenie w Słownik bohaterów S .