Co to znaczy SAND GEORGE, WŁAŚC. AURORA DUPIN DE DUDEVANT słownik. Biografia WParyżu, gdzie.

Sand George właśc. Aurora co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sand George, właśc. Aurora Dupin de Dudevant

Co to jest SAND GEORGE, WŁAŚC. AURORA DUPIN DE DUDEVANT: franc. poetka, przyjaciółka F. Chopina i A. de Musseta. WParyżu, gdzie przebywała od 1831 r., związała się zbohemą artystyczną ilit. Do kręgu jej znajomych należeli: H. Heine, F. Liszt, G. Flaubert, bracia Goncourtowie, I. Turgieniew. Twórczość S. otwierają inicjalne, przesycone liryzmem powieści Indiana (1831), Walentyna (1832), Lelia (1832), wktórych porusza problem kobiety nie znajdującej zrozumienia wspołeczeństwie ibuntującej się przeciwko nakazom tradycyjnej moralności iobyczajowości (sama miała za sobą nieudane małżeństwo). Od 1836 r. zainteresowania S.,pozostającej pod wpływem J.J. Rousseau, koncentrują się na kwestiach społ. Do tego okresu twórczości należą powieści: Wędrowny czeladnik (1840), Młynarz zAngibault (1845), Grzech pana Antoniego (1847). Poetka demaskuje wnich obłudę, fałszywy liberalizm iegoizm sfer rządzących iposiadających, bierze wobronę lud i opowiada się za równością społ. Wokresie rewolucji 1848 r. wpowieściach S. pojawia się myśl okonieczności zbratania wrogich sobie klas. Po przewrocie Ludwika Napoleona poetka przenosi się na stałe do Nohant, gdzie powstają utwory inspirowane wsią iprzyrodą: Diabla kałuża (1846), Mała Fadetka (1849), Franek znajda (1850). Uschyłku życia wydaje dwie publikacje ocharakterze autobiograficznym: Historia mojego życia (1854-55) iOna ion (1859). Wswoich poglądach estetycznych S. ostro sprzeciwiała się idei sztuki dla sztuki, podkreślając społ. funkcję pisarstwa
Definicja Soyinka Wole:
Co to jest i pisarz piszący po z angielskiego:, laureat Nagrody Nobla (1986). Przyszedł na świat w murzyńskiej rodzinie w zach. Nigerii, gdy państwo ten należał jeszcze do imperium brytyjskiego. W 1954 r sand george, właśc. aurora dupin de dudevant.
Definicja Sartre Jean-Paul:
Co to jest powieściopisarz, dramaturg, eseista ifilozof; laureat Nagrody Nobla (1964; odmówił jej przyjęcia). Przyszedł na świat wstarej rodzinie alzackiej, spokrewnionej między innymi z A. Schweitzerem sand george, właśc. aurora dupin de dudevant.
Definicja Sexton Anne:
Co to jest Zaliczana w okolicy S. Plath, R. Lowella i J. Berrymana do kręgu pisarzy konfesyjnych, traktujących twórczość poetycką jako środek do wyrażenia swoich najintymniejszych doznań. Tematem wyznań S sand george, właśc. aurora dupin de dudevant.
Definicja Sokrates:
Co to jest wiadomo o życiu S.; brał udział w wojnie peloponeskiej, z jego małżeństwa z Ksantypą narodziło się trzech synów. Jako 70-letni starzec S. stanął przed sądem, a mechanizm wytoczono mu za obrazę bogów sand george, właśc. aurora dupin de dudevant.
Definicja Seifert Jaroslav:
Co to jest Pierwszy poeta czeski zaznaczony Nagrodą Nobla (1984) za twórczość przenikniętą zmysłowością, otwartością ibogactwem kreatywnej fantazji, która daje obraz ludzkiej niezłomności iwielostronności sand george, właśc. aurora dupin de dudevant.

Co to jest Sand George, właśc. Aurora Dupin de Dudevant znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: