Co to znaczy SADE DONATIEN ALPHONSE DE słownik. Biografia rodu, niemal 30 lat spędził wzamknięciu.

Sade Donatien Alphonse de co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sade Donatien Alphonse de

Co to jest SADE DONATIEN ALPHONSE DE: franc. poeta-skandalista, potomek możnego arystokratycznego rodu, niemal 30 lat spędził wzamknięciu, na początku jako więzień Bastylii, później pensjonariusz zakładu dla obłąkanych. Biografowie S. podkreślają, iż zdrowy na umyśle poeta zawdzięczał uwięzienie staraniom teściowej. Zagorzały libertyn, zakwestionował religię, Boga imoralność, gloryfikując zło, egoizm, przemoc irozkosz wynikającą zzadawania bólu. Na długo przed S. Freudem analizował zagadnienie algolagnii (algos "ból", lagneia "rozkosz"), nazwanej potem sado-masochizmem. Dla jednych był geniuszem, męczennikiem ipionierem rewolucji obyczajowej, inni widzieli wnim pornografa, zboczeńca iprekursora faszyzmu. Przewarzająca część utworów S. została po jego zgonu spalona, aocalałe dzieła udostępniono Francuzom dopiero w 1958r. Do lit. pięknej należą nowele ztomu Zbrodnie miłości i, zachowana wtrzech wersjach, powieść filoz. Justyna, a więc niedole cnoty opowiadająca historię dwóch kobiet: cnotliwej inaiwnej Justyny, którą spotykają same nieszczęścia, i żądnej rozkoszy, pozbawionej skrupułów Julietty, stale nagradzanej poprzez los. Wychowana wklasztorze Julietta, prosto ze świętego przybytku trafia do domu publicznego, gdzie demoniczny miłośnik orgii, minister Saint-Fond pozwala jej poznać smak rozkoszy, ojakich nie śniła. We Włoszech bohaterka uprawia nierząd, kradnie izabija. Papież Pius VII odprawia czarne msze, tak aby jej się przypodobać iją posiąść. WNeapolu władca Ferdynand ijego żona zapraszają Juliettę do "teatru okrucieństwa". Po niekończącym się ciągu zbrodni kobieta uśmierca swoją córkę w trakcie tortur. S.nie poprzestał na mnożeniu wstrząsających opisów, lecz włożył wusta bohaterów sprawy filoz., uzasadniające ich postępowanie, ajednocześnie prezentujące jego poglądy. Następny utwór pisarza, 120 dni Sodomy, a więc Szkoła libertynizmu, kompozycją nawiązujący do Dekameronu, stanowi zestaw opowieści iprzegląd kilkuset zboczeń seksualnych. Najpierw XX w. surrealiści, atakże G. Apollinaire podjęli próbę rehabilitacji S.pośród komentatorów jego twórczości znaleźli się między innymi P. Klossowski, G. Bataille iR.Barthes; wPolsce znawcą dzieła S.był J. Łojek, autor książki Wiek markiza de Sade
Definicja Saturnalia:
Co to jest święto ku czci Saturna, przypadało na koniec grudnia, trwało 3-5 dni (wzorowane na gr. Kroniach, świętach ku czci Kronosa), miało swawolny charakter, wczasie zabawy zacierały się różnice społ sade donatien alphonse de.
Definicja Szewczenko Taras:
Co to jest rysownik. Pochodził z rodz. pańszczyźnianego chłopa. Po zgonu rodziców służył na dworze ziemianina Engelhardta, gdzie zauważono jego talent plastyczny i umożliwiono naukę sztuki malarskiej w Wilnie i sade donatien alphonse de.
Definicja Sodoma I Gomora:
Co to jest wpobliżu M. Martwego, których mieszkańcy słynęli zniemoralności irozpusty. Za karę Bóg zesłał na nich deszcz ognia isiarki, amiasta zrównał zziemią. Zkatastrofy ocaleli jedynie Lot ijego rodzina sade donatien alphonse de.
Definicja Swinburne Algernon Charles:
Co to jest pisarz, dramaturg i krytyk. Uczeń ekskluzywnej szkoły w Eton, student Oksfordu, zrezygnował z kontynuowania studiów, aby wieść życie światowca, obracając się w lit. kręgach Londynu. Na twórczość S sade donatien alphonse de.
Definicja Sterne Laurence:
Co to jest angielskiego:, prekursor tak zwany antypowieści (nouveau roman); absolwent Cambridge, jeszcze w okresie studiów przyjął święcenia duchownego anglikańskiego, po czym 20 lat spędził jako wiejski sade donatien alphonse de.

Co to jest Sade Donatien Alphonse de znaczenie w Słownik bohaterów S .

  • Dodano:
  • Autor: