Co to znaczy RUSSELL BERTRAND ARTHUR WILLIAM słownik. Biografia lit. Nagrody Nobla (1950). Potomek.

Russell Bertrand Arthur co to jest

Czy przydatne?

Definicja Russell Bertrand Arthur William

Co to jest RUSSELL BERTRAND ARTHUR WILLIAM: z angielskiego: logik, matematyk, filozof ieseista, laureat lit. Nagrody Nobla (1950). Potomek arystokratycznego rodu obogatych tradycjach polit. (dziad R. podwójnie sprawował funkcję premiera Ogromnej Brytanii za panowania królowej Wiktorii), inicjalnie osierocony poprzez rodziców, wychowywany był poprzez babkę. Absolwent, anastępnie wykładowca uniwersytetu wCambridge. Poprzez całe życie angażował się wruchy antywojenne, za co podwójnie, w1918 r. ipo próbach atomowych na atolu Bikini, trafił do więzienia. Był wieloletnim działaczem na rzecz rozbrojenia nuklearnego, inicjatorem iprzewodniczącym międzynarodowego trybunału do badania zbrodni wojennych wWietnamie (po jego zgonu funkcję tę objął J.P. Sartre). Wswoich podróżach po świecie odwiedził Chiny, Rosję (wjednej zksiążek przeprowadził surową krytykę bolszewizmu) i Stany Zjednoczone, gdzie, oskarżony oszerzenie niemoralnych poglądów na małżeństwo (był czterokrotnie żonaty) iżycie seksualne, został pozbawiony posady wykładowcy wjednej znowojorskich uczelni. Pierwsza podręcznik R., owoc podróży do Niemiec w1895 r., dotyczyła zagadnień polit.-społ. Wnapisanym razem zA.N. Whiteheadem trzytomowym dziele Principia Mathematica i winnych pracach ztego zakresu dowodził, iż matematyka jest kontynuacją logiki. Jako filozof przeciwstawiał się wszelkiej metafizyce (należał do gł. przeciwników bergsonizmu), reprezentował atomizm logiczny, twierdząc, iż nasza wiedza orzeczywistości ogranicza się do jednostkowych, empirycznie sprawdzalnych faktów, dających się zamknąć wkilku elementarnych zdaniach. Własne poglądy zawarł między innymi wnajgłośniejszym dziele Wiedza ludzka (1948). Wtwórczym dorobku R. znalazły się również popularna synteza Historia zachodniej filozofii (1945) - ogromny sukces finansowy, próby lit., jak zestaw opowiadań fantastycznych Szatan na przedmieściu, i liczne dzieła zdziedziny matematyki, logiki, filozofii, socjologii, polityki ipedagogiki. Szwedzka Akademia typując R. do Nagrody Nobla nazwała go "jednym znajwybitniejszych rzeczników racjonalizmu ihumanizmu naszych czasów i nieustraszonym bojownikiem owolność słowa imyśli"
Definicja Roche Mazo De La:
Co to jest tworząca wjęzyku z angielskiego: Mieszkała wOntario, silnie związana była zrodzimą prowincją, reprezentowała regionalny prąd wliteraturze kanadyjskiej. Popularność zyskała jako autorka wielotomowego russell bertrand arthur william.
Definicja Ramajana:
Co to jest rycerska pisana wsanskrycie, pochodząca zII w. przed naszą erą-II w., składająca się z24 000 dwuwierszy; jej autorstwo tradycja przypisuje Walmikiemu, jednemu zbohaterów poematu. Gdy żona Ramy russell bertrand arthur william.
Definicja Ronsard Pierre De:
Co to jest zwany księciem pisarzy, związany zdworem Karola IX, lider Plejady. Była to ekipa 7 pisarzy: P.R., J. du Bellay, P.de Tyard, J. A. de Baďf, E. Jodelle, J. Peletier iR. Belleau, którzy pod kierunkiem russell bertrand arthur william.
Definicja Rulfo Juan:
Co to jest uznawany za jednego znajwybitniejszych przedstawicieli tak zwany realizmu magicznego (A.Carpentier, G.Garcia Mrquez), wktórym współistnieją w okolicy siebie, nieustannie się przenikając, realizm russell bertrand arthur william.
Definicja Rilke Rainer:
Co to jest liczne podróże zagraniczne (Włochy, Hiszpania, państwa skandynawskie, Afryka Północna). Wlatach 1899-1900 wspólnie z niemieckiego poetką L. Andreas-Salom podróżował po Rosji, gdzie poznał L.N russell bertrand arthur william.

Co to jest Russell Bertrand Arthur William znaczenie w Słownik bohaterów R .

  • Dodano:
  • Autor: