Co to znaczy ROMAIN ROLLAND słownik. Biografia burgundzkiej rodziny, po przybyciu do Paryża.

Romain Rolland co to jest

Czy przydatne?

Definicja Romain Rolland

Co to jest ROMAIN ROLLAND: franc. poeta, laureat Nagrody Nobla (1915). Potomek starej burgundzkiej rodziny, po przybyciu do Paryża uczęszczał, podobnie jak P. Claudel, do liceum Louis-Le-Grand. Na ten moment przypadł kryzys duchowy poety, skończony stratą wiary, co znalazło oddźwięk wjego późniejszej twórczości. Po ukończeniu studiów dostał posadę wykładowcy historii sztuki wcole Normale et Suprieure i muzykologa na Sorbonie (tu obronił doktorat zdziedziny muzyki imalarstwa wł.). Pierwsze próby lit. R., sztuki teatralne, nie wzbudziły zainteresowania. Ulegając wpływowi ruchów socjalistycznych, poeta zmierzał do utworzenia teatru ludowego, którego program zawarł wzbiorze artykułów Teatr ludowy (1903). Planował również napisanie 8 sztuk - "Iliady narodu francuskiego", które stanowiłyby trzon Teatru Rewolucyjnego (1909). Niepowodzenie zakładanych projektów skłoniło pisarza do zwrócenia się ku prozie. Zachęcony sukcesem krótkiego szkicu biograficznego Życie Beethovena (1903), R. rozwinął temat człowieka osiągającego szczęście przez doświadczenie wcyklu powieściowym Jan Krzysztof (1904-12). Dzieło przyniosło pisarzowi Ogromną Nagrodę Akademii Francuskiej, awdwa lata potem Nagrodę Nobla. Na cykl złożyło się 10 tomów, zktórych najwyższą wartość lit. reprezentują trzy pierwsze części: Świt, Poranek iMłodzieniec. Równolegle zJanem Krzysztofem R. kontynuował serię Żywoty sławnych mężów, wktórej ukazały się: Żywot Michała Anioła (1906), Haendel (1910), Żywot Tołstoja (1911). W1919 r. wyszła powieść Colas Breugnon. Iwojna światowa zastała pisarza wSzwajcarii. Tu R.,zprzekonań pacyfista, zaangażował się wprace Czerwonego Krzyża. Wokresie powojennym jego zainteresowania zwróciły się ku Indiom. Gościł usiebie między innymi R. Tagore iM. Ghandiego. Doświadczenia te zaowocowały studiami: Mahatma Ghandi (1924) iOmistyce idziałalności Indii (1920-30). Ostatnie obszerne dzieło pisarza, 7-tomowy cykl Dusza zaczarowana (1922-33), nie wzbudził entuzjazmu. R. zmarł w trakcie prac nad biografią Ch. Pguy. Jego dzieła tłumaczyli na jęz. pol.: L.Staff, F. Konopka, M. Korniłowicz iF.Mirandola

Co to jest Romain Rolland znaczenie w Słownik bohaterów R .