Co to znaczy RACINE JEAN słownik. Biografia związany zdworem Ludwika XIV. Wychowany wPort-Royal.

Racine Jean co to jest

Czy przydatne?

Definicja Racine Jean

Co to jest RACINE JEAN: franc. pisarz idramaturg, członek Akademii Francuskiej, związany zdworem Ludwika XIV. Wychowany wPort-Royal, gdzie zyskał gruntowne klasyczne wykształcenie iopanował grekę, po nieudanej próbie zrobienia kariery duchownej osiadł wParyżu izwiązał się ze środowiskiem aktorskim iliterackim (Molire, La Fontaine). Wciągu 10 lat wystawił 7 tragedii: Andromacha (1667), Brytanik (1669), Berenika (1670), Bajazet (1672), Mitrydat (1673), Ifigenia (1674), Fedra (1677), i komedię Pieniacze (1668). Pomimo iż sztuki uznano za arcydzieła, zawiść środowiska izłośliwe krytyki zniechęciły R. do dalszej twórczości. Odnowił kontakty zPort-Royal i, wspólnie z N. Boileau, został historiografem Ludwika XIV. Na prośbę pani de Maintenon napisał dla pensji panien wSaint-Cyr dwie tragedie, Esterę (1689) iAtalię (1691). Wszystkie sztuki R. spełniały obowiązki klasycznej tragedii: respektowały zasadę trzech jedności - czasu, miejsca iakcji; ograniczały się do jednego wątku; wtematyce skupionej wokół ogromnych uczuć odwoływały się do lit. antycznej, mitologii gr. ihistorii starożytnego Rzymu; operowały wzniosłym, retorycznym stylem. Tragedią R. przeważnie wystawianą pozostaje Fedra, zwidocznym wpływem utworów Eurypidesa i Seneki. Przyczyną klęski tytułowej bohaterki, która ginie samobójczą śmiercią, jest grzeszna miłość do pasierba Hipolita, syna Tezeusza. Zaskoczona informacją opowrocie męża, uznanego za umarłego, Fedra oskarża przed nim Hipolita opróbę gwałtu. Wzburzony Tezeusz ściąga na syna gniew Neptuna. Początkowo gotowa ratować ukochanego, Fedra dowiaduje się ojego miłości do Arycji. Oszalała zzazdrości pozwala, aby Hipolit zginął wleczony za spłoszonymi poprzez morskiego potwora rumakami. Sama zażywa truciznę, wyznając mężowi intrygę. Mit. motyw podjęli po R. współcześni pisarze G. dAnnunzio, A. Ch. Swinburne i J. Cocteau. Kompleksem Fedry ustala się wpsychoanalizie relacja uczuciowy pomiędzy ojczymem albo macochą apasierbem albo pasierbicą
Definicja Rea, Reja:
Co to jest Uranosa iGai, tytanida, żona Kronosa; wg Teogonii Hezjoda zmałżeństwa tego narodzili się: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Posejdon iZeus. Kronos, ostrzeżony poprzez Gaję iUranosa, że jedno zdzieci racine jean.
Definicja Ronsard Pierre De:
Co to jest zwany księciem pisarzy, związany zdworem Karola IX, lider Plejady. Była to ekipa 7 pisarzy: P.R., J. du Bellay, P.de Tyard, J. A. de Baďf, E. Jodelle, J. Peletier iR. Belleau, którzy pod kierunkiem racine jean.
Definicja Roethke Theodore:
Co to jest Pochodził zrodziny niem. emigrantów. Poza twórczością lit. zajmował się również działalnością naukową, był wybitnym wykładowcą literatury. W1941 r. wydał debiutancki tomik wierszy Open House racine jean.
Definicja Rabelais François:
Co to jest humanista, młodość spędził wklasztorach franciszkanów ibenedyktynów, odstąpił od święceń, bo, jak twierdził: mnisi to najgorsza zaraza . Ukończył studia medyczne izostał nadwornym lekarzem kardynała racine jean.
Definicja Rousseau Jean-Jacques:
Co to jest pochodzenia szwajcarskiego, syn genewskiego zegarmistrza; wmłodości wykonywał liczne zawody: lokaja, lektora, kopisty, nauczyciela muzyki isekretarza. Po przybyciu do Paryża przyłączył się do racine jean.

Co to jest Racine Jean znaczenie w Słownik bohaterów R .

  • Dodano:
  • Autor: