Co to znaczy MONTHERLANT HENRY DE słownik. Biografia Potomek arystokratycznej rodziny, miłośnik.

Montherlant Henry de co to jest

Czy przydatne?

Definicja Montherlant Henry de

Co to jest MONTHERLANT HENRY DE: franc. prozaik idramaturg, członek Akademii Francuskiej. Potomek arystokratycznej rodziny, miłośnik silnych wrażeń iryzyka - inspirację do pierwszych utworów czerpał zwalk byków, karkołomnych wyczynów sportowych iwojny, wktórej brał aktywny udział. Wydał kolejno: Poranną zmianę warty (1920), Sen (1922), Opowieści iwiersze olimpijskie (1922) i Ludzi areny (1926). Wl.1936-39 ukazał się 4-tomowy cykl powieściowy pisarza, będący wyrazem walki zsentymentalizmem, Dziewczęta. Jako dramaturg zadebiutował w1936 r. poematem dramatycznym Pasifae, jednak uznanie przyniosły mu dopiero późniejsze sztuki: Martwa królowa (1942), Niczyj syn (1947), Malatesta (1948), Te, które bierze się wramiona (1951) i utwory pisane wduchu chrześcijańskim Mistrz zakonu Santiago (1948), Miasto, którego władcą jest dziecko (1951) iPort-Royal (1954). Utworem Chłopcy (1969) M.powrócił wostatnim okresie życia do pisania powieści.
Zmarł śmiercią samobójczą
Definicja Metamorfozy:
Co to jest poetycka wersja mitów o stworzeniu świata zwierząt, roślin iciał niebieskich. Owidiusz wzorował się na poetach gr. Kallimachu, Eratostenesie, Nikandrze zKolofonu, Partheniosie zNikai i na rzym montherlant henry de.
Definicja Matuzalem:
Co to jest Noego; dożył sędziwego wieku 969 lat itym metodą pobił biblijny rekord długowieczności. Dla G.B. Shawa postać M. stała się pretekstem do napisania cyklu dramatów: Zpowrotem do Matuzalema, wktórym montherlant henry de.
Definicja Mdłości:
Co to jest Sartrea, której poeta nadał formę dziennika prowadzonego poprzez intelektualistę Roquentina. Po przybyciu do Bouville, portowego miasta, bohater, który miał tu pracować nad biografią pewnego montherlant henry de.
Definicja Mommsen Theodor:
Co to jest laureat lit. Nagrody Nobla (1902). Wowym roku pewnym kandydatem do tej nagrody był L.N. Tołstoj, jednak Komitetowi Nagrody Nobla nie odpowiadały jego poglądy polityczne i fakt, że w1901 został on montherlant henry de.
Definicja Medea:
Co to jest Ajetesa, króla Kolchidy iOkeanidy Idyi, wnuczka Heliosa, siostrzenica Kirke; czarodziejka. M. odgrywa istotną rolę wmicie o Argonautach; zakochana w Jazonie, wymogła na nim obietnicę poślubienia jej montherlant henry de.

Co to jest Montherlant Henry de znaczenie w Słownik bohaterów M .

  • Dodano:
  • Autor: