Co to znaczy MILLER HENRY słownik. Biografia spędził wBrooklynie; związany wmłodości zartystyczną.

Miller Henry co to jest

Czy przydatne?

Definicja Miller Henry

Co to jest MILLER HENRY: prozaik amer. Syn niemieckich imigrantów, dzieciństwo spędził wBrooklynie; związany wmłodości zartystyczną bohemą nowojorską, wokresie prohibicji prowadził nielegalny wyszynk wartystycznej dzielnicy miasta Greenwich Village. Już własną pierwszą quasi-autobiograficzną powieścią Obcięte skrzydła (1922) zaszokował opinię lit. iczytelniczą. Obecność na kartach utworu opisów brutalnego idrapieżnego erotyzmu przesądziła ozakazie publikowania dzieł pisarza wStanach Zjednoczonych. M. wyjechał więc do Paryża, gdzie spędził 10 lat (1930-40) iwydał własne najgłośniejsze dzieło, trylogię Zwrotnik Raka (1934), Czarna wiosna (1936) iZwrotnik Koziorożca (1939). Cenzura obyczajowa wUSA dopuściła do publikacji rzekomo obscenicznych utworów dopiero wlatach 60. Na wielki majątek pisarski M., poza trylogią paryską, złożyły się między innymi: powieści Kolos zMaroussi (1941), Zmora klimatyzowana (1945), Świat seksu (1940) i trylogia Różane ukrzyżowanie, wktórej skład wchodzą Sexus (1949), Plexus (1953) iNexus (1960). Wokresie powojennym M. powrócił do Stanów Zjednoczonych iosiadł wBig Sur wKalifornii. Przekonany, iż lit. służy uzewnętrznianiu iwypowiadaniu osobowości autora, wszystkim swoim powieściom nadał charakter autobiograficzny. Prócz ekshibicjonistycznego seksualizmu, który zbyt regularnie przesłania walory prozy M., jego twórczość zawiera liczne przemyślenia dotyczące życia we współcz. świecie, partie wyszukanej iwzniosłej retoryki, surrealistyczne wizje senne, mistyczne fragmenty inspirowane okultyzmem, astrologią ifilozofią Wschodu. Utwory pisarza znalazły uznanie woczach takich artystów, jak: T.S. Eliot, E. Pound, A.Huxley, G. Orwell iJ. Dos Passos
Co znaczy Metamorfozy:
Porównanie poetycka wersja mitów o stworzeniu świata zwierząt, roślin iciał niebieskich. Owidiusz wzorował się na poetach gr. Kallimachu, Eratostenesie, Nikandrze zKolofonu, Partheniosie zNikai i na rzym miller henry co znaczy.
Krzyżówka Marsjas:
Dlaczego syn Hyagnis iOlymposa; pochodził zFrygii. Przypisuje mu się wynalezienie aulosu, aczkolwiek wg innych przekazów na początku sporządziła go Atena, jednak gdy zauważyła, iż w trakcie gry na nim miller henry krzyżówka.
Co to jest Montesquieu Charles-Louis De Secondat De:
Jak lepiej członek Akademii Francuskiej, prezydent parlamentu wBordeaux. Zadebiutował wydanymi anonimowo Listami perskimi (1721), stanowiącymi satyrę na współcz. Francję. Skrytykował wnich prawo franc miller henry co to jest.
Słownik Myśli:
Kiedy wktórym poeta wyłożył własną filozofię. Utwór, składający się z27 zwojów, podzielonych na dwie części: Nędza człowieka bez Boga (I-XI) iSzczęście człowieka zBogiem (XII-XXVII), zaczyna się Rozprawą miller henry słownik.
Czym jest Moderato Cantabile:
Od czego zależy Każdego piątku Anna Desbaresdes odprowadza swojego syna do profesora muzyki, który udziela chłopcu lekcji gry na pianinie. Któregoś razu monotonię cotygodniowych spotkań przerywa krzyk kobiety miller henry czym jest.

Co to jest Miller Henry znaczenie w Słownik bohaterów M .

  • Dodano:
  • Autor: