Co to znaczy MICHAŁ ANIOŁ, WŁAŚĆ. MICHELANGELO BUONARROTI słownik. Biografia Piety, posągu Mojżesza.

Michał Anioł właść co to jest

Czy przydatne?

Definicja Michał Anioł, właść. Michelangelo Buonarroti

Co to jest MICHAŁ ANIOŁ, WŁAŚĆ. MICHELANGELO BUONARROTI: wł. rzeźbiarz, rysownik, architekt ipoeta. Autor słynnej Piety, posągu Mojżesza i fresków na plafonie Kaplicy Sykstyńskiej, nie mniej sprawnie, co pędzlem idłutem, posługiwał się piórem. Jego ulubioną metodą poetycką były madrygały isonety, które pisał od 1504 r. aż do późnej starości. Przewarzająca część znich adresował do poetki Vittorii Colonna imłodego przyjaciela, T.Cavalieriego. Wutworach tych pobrzmiewają echa renesansowego petrarkizmu (F. Petrarka) i dolce stil nuovo. Mimo starań M.A. nie wykończył zamierzonego zbioru lirycznego; zachowane wrękopisie utwory przetrwały wpostaci fragmentarycznej. Na jęz. pol. przetłumaczył je L. Staff
Definicja Montaigne Michel Eyquem De:
Co to jest mistrz eseju - gat., którego nazwa pochodzi od tytułu najznamienitszego dzieła M., Essais (Próby, 1580). M. pochodził zuszlachconej rodziny kupieckiej, wktórej posiadaniu znajdowały się dobra michał anioł, właść. michelangelo buonarroti.
Definicja Mahabharata:
Co to jest licząca 120000 dwuwierszy, co czyni ją najobszerniejszym tekstem wlit. światowej; dzieło kilku generacji, powstające prawdop. od IV w. przed naszą erą do IV w. n.e. Treścią M. jest wojna między michał anioł, właść. michelangelo buonarroti.
Definicja Mann Klaus:
Co to jest eseista, dramaturg, krytyk teatr., aktor, publicysta; syn Thomasa; przedstawiciel tak zwany straconego pokolenia pisarzy lat 20. (lost generation). W1933 r. opuścił Niemcy. Na emigracji działał michał anioł, właść. michelangelo buonarroti.
Definicja Mnemozyne:
Co to jest personifikacja Pamięci, córka Uranosa iGai, tytanida. Zeus poprzez 9 następnych nocy łączył się zM., która po roku urodziła dziewięć córek muz. Utrwalił się wizerunek M. zasłaniającej sobie prawe michał anioł, właść. michelangelo buonarroti.
Definicja Muzy:
Co to jest córek Zeusa iMnemosyne (Pamięci); opiekunki sztuk pięknych inauki. M. mieszkały na szczytach gór, na beockim Helikonie iParnasie, atakże na wzniesieniu Pierii pod Olimpem. Zczasem każdej zm michał anioł, właść. michelangelo buonarroti.

Co to jest Michał Anioł, właść. Michelangelo Buonarroti znaczenie w Słownik bohaterów M .

  • Dodano:
  • Autor: