Co to znaczy MERTON THOMAS słownik. Biografia przedstawicieli współcz. monastycyzmu, znaczącą część.

Merton Thomas co to jest

Czy przydatne?

Definicja Merton Thomas

Co to jest MERTON THOMAS: amer. myśliciel ipoeta rel. Zaliczany do najwybitniejszych przedstawicieli współcz. monastycyzmu, znaczącą część życia spędził wzakonie trapistów i wopactwie Gethsemani wKentucky. Przejmujące świadectwo swojego nawrócenia dał wautobiografii Siedmiopiętrowa góra (1966). Na bogaty majątek lit. M., obejmujący dzieła rel. raczej zzakresu mistyki iascezy, składają się między innymi: Posiew kontemplacji (1949), Nikt nie jest samotną wyspą (1955), Myśli wsamotności - Chleb żywy (1956), Szukanie Boga (wybór pol. 1983). Utworami Zen iptaki żądzy (1968) i The Asian Journal of Thomas Merton (1968) poeta wniósł swój wkład wnawiązanie dialogu pomiędzy katolicyzmem areligiami Dalekiego Wschodu. Wyrazem zaangażowania M.wproblemy społ. stała się podręcznik Domysły współwinnego widza (1966), zkolei obfitujący wmetaforykę, odsłaniający głębię życia wewnętrznego autora tom Wiersze zgromadzone (1977) ujawnił jego talent poetycki. Na pol. rynku prócz powieści ukazał się również Wybór wierszy (1986) M. i Listy Thomasa Mertona iCzesława Miłosza (1991)
Definicja Musil Robert:
Co to jest profesora. Uczył się wszkole kadetów, którą porzucił dla studiów na politechnice (ukończonych w1901 r.), słuchał również wykładów zfilozofii, matematyki ipsychologii. Uczestniczył wIwojnie światowej merton thomas.
Definicja Marivaux Pierre Carlet De Chamblain De:
Co to jest ipowieściopisarz, członek Akademii Francuskiej. Zafascynowany wszystkimi gat. twórczości lit., dał się poznać w pierwszej kolejności jako genialny komediopisarz, którego utwory cechuje subtelna merton thomas.
Definicja Metamorfozy:
Co to jest poetycka wersja mitów o stworzeniu świata zwierząt, roślin iciał niebieskich. Owidiusz wzorował się na poetach gr. Kallimachu, Eratostenesie, Nikandrze zKolofonu, Partheniosie zNikai i na rzym merton thomas.
Definicja Mansfield Katherine:
Co to jest angielskiego: Dzieciństwo spędziła wrodzinnej Nowej Zelandii, którą opuściła dla Anglii wwieku 19 lat. WLondynie studiowała muzykę iliteraturę. Po pierwszym niecelnym małżeństwie poślubiła w1918 r merton thomas.
Definicja Mishima Yukio, Właśc. Hiraoka Kimitake:
Co to jest dramaturg, eseista. Inicjalnie ujawnił własne zainteresowania lit., w1944 r., jeszcze jako uczeń elitarnej szkoły Gakushu-in, wydał opowiadanie Hanazakari-no mori. Po ukończeniu prawa na merton thomas.

Co to jest Merton Thomas znaczenie w Słownik bohaterów M .

  • Dodano:
  • Autor: