Co to znaczy JONG ERICA słownik. Biografia zkontestacyjnymi ruchami młodzieżowymi, które.

Jong Erica co to jest

Czy przydatne?

Definicja Jong Erica

Co to jest JONG ERICA: amer. poetka ipoetka. Wlatach 60. związana była zkontestacyjnymi ruchami młodzieżowymi, które występowały przeciwko modelowi życia propagowanemu poprzez amer. społeczeństwo. J. podejmowała problematykę feministyczno-erotyczną. Sławę przyniosła jej opublikowana w1975 r. powieść oparta na wątkach autobiograficznych - Strach przed lataniem, która ukazywała sytuację kobiety we współczesnym świecie, jej dążenie do samodzielności życiowej, również intelektualnej iseksualnej. Kolejne powieści, Jak ocalić swoje życie (1977), Fanny... (1980), Parachutes and Kisses (1984), podejmowały podobną tematykę, koncentrowały się na ukazaniu seksualnej sfery doświadczeń człowieka. Wdziałalności poetyckiej J. nawiązywała do dokonań S.Plath ipoetów prądu konfesyjnego. Eseistyka J. (Megans Book of Divorce: AKids Book for Adults, 1982; Witches, 1983) dotyczyła sporów obyczajowych. Narracyjny kunszt, umiejętne łączenie zdobyczy powieści popularnej iintelektualnej, podejmowana poprzez J. problematyka obyczajowa wywołały, iż dość błyskawicznie jej twórczość uznano za reprezentatywny przykład tak zwany prozy feministycznej, aczkolwiek sama autorka broniła się przed takim jej zaszufladkowaniem

Co to jest Jong Erica znaczenie w Słownik bohaterów J .