Co to znaczy JEZUS CHRYSTUS słownik. Biografia Judei około 4r.przed naszą erą, zmarł pomiędzy 30 a.

Jezus Chrystus co to jest

Czy przydatne?

Definicja Jezus Chrystus

Co to jest JEZUS CHRYSTUS: założyciel religii chrześć. Przyszedł na świat w Betlejem w Judei około 4r.przed naszą erą, zmarł pomiędzy 30 a 35 r. n.e. wJerozolimie. Źródłem wiedzy o jego życiu i nauce pozostają Ewangelie, uznawane za świadectwa wiary, nie za biografie. Niewiele wiadomo o dzieciństwie i młodości J.Ch. W wieku 30 lat przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela i zaczął działalność publ. Z ekipą uczniów wyruszył do Galilei, gdzie głosił filozofię miłości i pokoju; nawoływał do pokuty i zapowiadał rychłe nadejście Królestwa Bożego. Własnymi poglądami naraził się arcykapłanom żyd. i władzom państwowym, które obawiały się antyrzymskich wystąpień. Został pojmany i ukrzyżowany jako samozwańczy władca żyd. Dla wyznawców, wcielenie Boga w człowieku, który własną śmiercią izmartwychwstaniem zbawia ludzkość iprowadzi do pojednania z Bogiem Ojcem. Zobacz także Biblia, Ewangelia, apokryf

Co to jest Jezus Chrystus znaczenie w Słownik bohaterów J .